Vad innebär prövning av betyg och vad ska den omfatta?

Vad innebär prövning av betyg?

En elev som inte är nöjd med sitt betyg kan genomgå prövning för betyg. Prövning innebär att eleven på nytt får visa sina kunskaper. Vanligen sker det för en annan lärare än den som satte det ursprungliga betyget.

Prövning för betyg kan också innebära att en elev som vill ha ett betyg i ett ämne utan att tidigare ha fått betyg i ämnet kan få det genom prövning. Även den som inte är elev kan vända sig till en skola för att genomgå prövning och få ett betyg i ett ämne eller en kurs.

Vad ska prövningen omfatta?

Prövningen måste alltid omfatta samtliga delar av kunskapskraven och alla betygssteg och får inte bestå enbart av kompletteringar av vissa uppgifter. Prövningen ska i sig själv ge tillräckligt underlag för att den prövande läraren ska kunna sätta ett betyg som är likvärdigt med ett betyg som en undervisande lärare sätter i ett avslutat ämne.

Huvudmannen får ta ut en avgift om högst 500 kronor för den som vill genomgå prövning. De finns också fall då avgifter inte får tas ut och dessa går att läsa mer om i förordningen (1991:1124).

Blanketter för prövning av betyg

För att underlätta arbetet med prövning av betyg har vi tagit fram blanketter för prövning av betyg i grundskolan, gymnasieskolan och Komvux. I vår informationstjänst JP Skolnet kan du enkelt ladda ner blanketterna för att kunna skapa ett rättssäkert arbetssätt hos alla medarbetare och säkerställa att din organisation arbetar enhetligt och följer lagkraven.

Om du inte har tillgång till tjänsten kan du ansöka om en gratis testperiod här.

Senast uppdaterad 16 feb 2021

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området