Vad behöver förskolan och skolan tänka på gällande elever med skyddad identitet?

Det är inte ovanligt att vårdnadshavare vänder sig till förskolan och skolan för att be om att barnens och elevernas personuppgifter inte lämnas ut och att deras barn inte hamnar på fotografier som kan spridas via internet. Natalie Glotz Stade har skrivit en analys om vad skolan ska tänka på kring barn och elever med skyddade eller skyddsvärda personuppgifter. Analysen beaktar såväl kommunala som fristående skolor och texten har utvecklats efter kundönskemål.

Är du ännu inte användare av JP Skolnet, men vill ta del av materialet? Testa tjänsten kostnadsfritt!

Publicerad 2 jun 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023