Tillfällig lösning för sekretess av skolstatistik föreslås

Uppgifter om skolor är centrala för att skolsystemet ska fungera. Utbildningsdepartementet har därför skickat en promemoria på remiss där de föreslår nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Detta för att tillfälligt lösa problemen med sekretessen kring svensk skolstatistik. 

Statistiska centralbyrån (SCB) bedömer numera att uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet omfattas av statistiksekretess. Kammarrätten i Göteborg har i ett antal domar gjort samma bedömning. Detta har medfört att det nu saknas full tillgång till information på skolenhetsnivå. Det innebär i sin tur bland annat att elever och vårdnadshavare inte kommer att ha uppdaterad information inför skolval och att beslutsfattare inte kommer att ha tillgång till uppdaterat underlag för att kunna genomföra reformer och fördela resurser till skolan.

I den promemoria som har remitterats föreslås nya tidsbegränsade bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen. Syftet är att säkerställa att myndigheter, kommuner och allmänheten på kort sikt får tillgång till nödvändig information om skolenheter på samma sätt som före praxisändringen. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas vara på plats.

Senast uppdaterad 10 nov 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området