Studie om maktrelationen mellan kund och serviceanställd

Hur kan maktrelationen mellan kund och anställd inom ett serviceyrke leda till sexuella trakasserier? Nu ska forskare vid Karlstads universitet undersöka saken.

arbetsliv_Studie_om_maktrelationen_mellan_kund_och_serviceanstalld_16x9.jpg

Sexuella trakasserier inom restaurangbranschen har alltid varit ett problem. Problematiken har även spridit sig till andra branscher såsom detaljhandeln och vården.

– Som anställd blir man konstant utvärderad utifrån den service man ger. Dels av kunderna, dels för att det finns en kultur internt om att man ska ge bra service. Det kan leda till en maktobalans och en underordning – både i relation till kundens önskemål och till den servicekultur som finns, säger Anna Fyrberg Yngfalk, lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Nu ska hon tillsammans med en kollega studera makt och genus i relationen mellan kund och serviceanställd. Syftet med studien är att visa på de negativa sidorna av kundorientering. De vill dessutom att drabbade branscher ska få mer kunskap om behovet av riktlinjer och rutiner för att motverka att anställda utsätts för sexuella trakasserier.

Vill du veta mer om sexuella trakasserier på jobbet?


Missa då inte vår webbkurs inom området.

Publicerad 9 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023