Studie om maktrelationen mellan kund och serviceanställd

Hur kan maktrelationen mellan kund och anställd inom ett serviceyrke leda till sexuella trakasserier? Nu ska forskare vid Karlstads universitet undersöka saken.

arbetsliv_Studie_om_maktrelationen_mellan_kund_och_serviceanstalld_16x9.jpg

Sexuella trakasserier inom restaurangbranschen har alltid varit ett problem. Problematiken har även spridit sig till andra branscher såsom detaljhandeln och vården.

– Som anställd blir man konstant utvärderad utifrån den service man ger. Dels av kunderna, dels för att det finns en kultur internt om att man ska ge bra service. Det kan leda till en maktobalans och en underordning – både i relation till kundens önskemål och till den servicekultur som finns, säger Anna Fyrberg Yngfalk, lektor i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Karlstads universitet.

Nu ska hon tillsammans med en kollega studera makt och genus i relationen mellan kund och serviceanställd. Syftet med studien är att visa på de negativa sidorna av kundorientering. De vill dessutom att drabbade branscher ska få mer kunskap om behovet av riktlinjer och rutiner för att motverka att anställda utsätts för sexuella trakasserier.

Vill du veta mer om sexuella trakasserier på jobbet?


Missa då inte vår webbkurs inom området.

Senast uppdaterad 9 nov 2018

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området