Stöd vid korttidsarbete

Delbetänkandet ”Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete” har nu lämnats till regeringen.

arbetsliv_stod_vid_korttidsarbete_16x9.jpg

För att göra stöd för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt tillsattes förra året en utredning som fick i uppdrag att ta reda på om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan förbättras.

Det nya förslaget innebär i korthet att: 

 • Statligt stöd ska kunna betalas ut när ett företag eller en bransch upplever en tillfällig stark nedgång, exempelvis leveransstörningar eller snabbt förändrade tullregler. Det ska alltså inte krävas att hela samhällsekonomin är hårt drabbad.
 • Staten står för en tredjedel av kostnaden, företaget och de anställda står för varsin tredjedel.
 • I stället för att tvingas säga upp personal kan företagen genom stödet behålla viktig arbetskraft som istället går ner i tid och månadsinkomst. När läget förbättras kan produktionen snabbt öka genom att arbetstagarna går tillbaka till normal arbetstid.
 • Stödet kräver centrala avtal där parterna är överens om korttidsarbete. Dessutom måste det finnas en överenskommelse mellan arbetsgivaren och det lokala facket. För arbetsgivare utan kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 procent av de berörda arbetstagarna.
 • Stödet kan ges i högst sex månader, men en tre månaders förlängning kan bli möjlig.

I december 2018 kommer den slutliga utformningen av systemet att presenteras i ett slutbetänkande. Det nya stödet föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Publicerad 12 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022

Omfattas en person som arbetar på distans från ett annat land av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen? Det analyserar vår expert Martina Axmin, Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet.

12 sep 2022

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022