Stöd vid korttidsarbete

Delbetänkandet ”Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete” har nu lämnats till regeringen.

arbetsliv_stod_vid_korttidsarbete_16x9.jpg

För att göra stöd för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt tillsattes förra året en utredning som fick i uppdrag att ta reda på om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan förbättras.

Det nya förslaget innebär i korthet att: 

 • Statligt stöd ska kunna betalas ut när ett företag eller en bransch upplever en tillfällig stark nedgång, exempelvis leveransstörningar eller snabbt förändrade tullregler. Det ska alltså inte krävas att hela samhällsekonomin är hårt drabbad.
 • Staten står för en tredjedel av kostnaden, företaget och de anställda står för varsin tredjedel.
 • I stället för att tvingas säga upp personal kan företagen genom stödet behålla viktig arbetskraft som istället går ner i tid och månadsinkomst. När läget förbättras kan produktionen snabbt öka genom att arbetstagarna går tillbaka till normal arbetstid.
 • Stödet kräver centrala avtal där parterna är överens om korttidsarbete. Dessutom måste det finnas en överenskommelse mellan arbetsgivaren och det lokala facket. För arbetsgivare utan kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 procent av de berörda arbetstagarna.
 • Stödet kan ges i högst sex månader, men en tre månaders förlängning kan bli möjlig.

I december 2018 kommer den slutliga utformningen av systemet att presenteras i ett slutbetänkande. Det nya stödet föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Publicerad 12 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023