Stöd vid korttidsarbete

Delbetänkandet ”Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete” har nu lämnats till regeringen.

arbetsliv_stod_vid_korttidsarbete_16x9.jpg

För att göra stöd för korttidsarbete mer konkurrenskraftigt tillsattes förra året en utredning som fick i uppdrag att ta reda på om och i så fall hur det svenska systemet med statligt stöd vid korttidsarbete kan förbättras.

Det nya förslaget innebär i korthet att: 

 • Statligt stöd ska kunna betalas ut när ett företag eller en bransch upplever en tillfällig stark nedgång, exempelvis leveransstörningar eller snabbt förändrade tullregler. Det ska alltså inte krävas att hela samhällsekonomin är hårt drabbad.
 • Staten står för en tredjedel av kostnaden, företaget och de anställda står för varsin tredjedel.
 • I stället för att tvingas säga upp personal kan företagen genom stödet behålla viktig arbetskraft som istället går ner i tid och månadsinkomst. När läget förbättras kan produktionen snabbt öka genom att arbetstagarna går tillbaka till normal arbetstid.
 • Stödet kräver centrala avtal där parterna är överens om korttidsarbete. Dessutom måste det finnas en överenskommelse mellan arbetsgivaren och det lokala facket. För arbetsgivare utan kollektivavtal krävs ett skriftligt avtal med minst 70 procent av de berörda arbetstagarna.
 • Stödet kan ges i högst sex månader, men en tre månaders förlängning kan bli möjlig.

I december 2018 kommer den slutliga utformningen av systemet att presenteras i ett slutbetänkande. Det nya stödet föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Publicerad 12 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys diskuterar JP Infonets expert Lucas Wahlsjö begreppen skiljande från anställning och tvåmånadersregeln, men framförallt vikten av att ha tillräcklig stödbevisning när ord står mot ord mellan arbetsgivare och arbetstagare.

19 maj 2022

Frågan om ledighet för att tjänstgöra inom försvaret väcks inte minst med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vad gäller egentligen för svenska arbetstagare som vill tjänstgöra inom det svenska försvaret? Vår jurist Emma Wallin svarar på frågan.

19 maj 2022

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022