Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regeringen föreslår stärkt skydd för visselblåsare

Regeringen har fattat beslut om en proposition om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget stärker skyddet för visselblåsare på flera sätt. Bland annat föreslår regeringen att uppgifter om visselblåsares identitet ska omfattas av sekretess.

arbetsliv_starkt_skydd_for_visselblasare_16x9.jpg

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om rapportering av missförhållanden som gäller i all privat och offentlig verksamhet och som ersätter dagens visselblåsarlag. Fler ska omfattas av skyddet för visselblåsare. I propositionen föreslås att inte bara anställda ska omfattas av skyddet, utan även arbetssökande, egenföretagare, volontärer, praktikanter, personer som ingår i ett företags förvaltnings- och ledningsorgan och aktieägare som är verksamma i bolaget.

Visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden ska införas

Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt, och den enskilde ska känna sig trygg i att dennes identitet hålls hemlig när denne visselblåser. Regeringen föreslår därför att det införs visselblåsarfunktioner för rapportering av missförhållanden. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att de som omfattas av skyddet kan slå larm. Uppgifter om visselblåsares identitet ska även skyddas genom regler om tystnadsplikt och sekretess.

Man ska även kunna visselblåsa genom särskilda kanaler till behöriga myndigheter inom vissa specifika områden. Därför kommer det att införas externa visselblåsarfunktioner hos myndigheter som utses av regeringen.

Lagen föreslås börja gälla den 17 december 2021.

Publicerad 24 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy