Skolstatistik blir tillgänglig igen

Den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor blir återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande som gör det möjligt att publicera den gamla statistiken. Ny statistik kan dock inte publiceras på grund av rådande rättsläge.

 

Skolstatistiken innefattar bland annat niornas slutbetyg och behörighet till gymnasiet, andel behöriga lärare per skola samt elevsammansättning. Beslutet gäller skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Återpubliceringen kommer ske succesivt under nästa vecka på skolverket.se. Skolstatistiken på motsvarande nivå för september och framåt kommer, i det nuvarande rättsläget, inte kunna publiceras. 

Regeringen arbetar på en lösning för ny statistik

Ny statistik kan i dagsläget inte publiceras på grund av rådande rättsläge, men regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att även statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen.

Skolenhetsregistret blir också tillgängligt igen

Även skolenhetsregistret, som innehåller information om vilka skolenheter som finns i landet, kontaktuppgifter till skolorna och deras huvudmän, blir tillgängligt igen.

Senast uppdaterad 13 okt 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området