Skolstatistik blir tillgänglig igen

Den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor blir återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande som gör det möjligt att publicera den gamla statistiken. Ny statistik kan dock inte publiceras på grund av rådande rättsläge.

 

Skolstatistiken innefattar bland annat niornas slutbetyg och behörighet till gymnasiet, andel behöriga lärare per skola samt elevsammansättning. Beslutet gäller skolstatistik på huvudmanna- och skolnivå som togs fram före den 1 september 2020. Återpubliceringen kommer ske succesivt under nästa vecka på skolverket.se. Skolstatistiken på motsvarande nivå för september och framåt kommer, i det nuvarande rättsläget, inte kunna publiceras. 

Regeringen arbetar på en lösning för ny statistik

Ny statistik kan i dagsläget inte publiceras på grund av rådande rättsläge, men regeringen arbetar med att ta fram lösningar för att även statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna publiceras igen.

Skolenhetsregistret blir också tillgängligt igen

Även skolenhetsregistret, som innehåller information om vilka skolenheter som finns i landet, kontaktuppgifter till skolorna och deras huvudmän, blir tillgängligt igen.

Publicerad 13 okt 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Förutom att betala ersättning till eleven har skolan nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat framöver.

22 feb 2024

IMY har meddelat beslut i ett uppmärksammat tillsynsärende gällande kamerabevakningen på en skola. Våra jurister analyserar beslutet. 

9 jan 2024