Skola slipper böter för träslöjdsskada

Högsta domstolen har i ett avgörande fastställt tingsrättens tidigare dom och skolan slipper nu betala företagsbot för vållande till kroppsskada. 


Högsta domstolen går på tingsrättens linje och kommunen slipper böterDet var under en trä- och metallslöjdslektion som en elev skadade armen när den fastnade i en borrmaskin. Slöjdläraren och rektorn åtalades och dömdes till dagsböter för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Åklagaren krävde då att kommunen också skulle dömas till böter för det brott som hade begåtts, så kallad företagsbot. Högsta domstolen kommer fram till att kommunal grundskoleverksamhet inte kan likställas med näringsverksamhet och avslår därför begäran om företagsbot.

I sitt uttalande ställer sig HD också frågan om lagen kanske bör ändras, särkilt med tanke på ökningen av de fristående skolor som inte fanns då lagen först stiftades. 

Hela domen finns i JP Skolnet. Vill du testa tjänsten gratis? Klicka här.

Publicerad 31 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023