Skola slipper böter för träslöjdsskada

Högsta domstolen har i ett avgörande fastställt tingsrättens tidigare dom och skolan slipper nu betala företagsbot för vållande till kroppsskada. 


Högsta domstolen går på tingsrättens linje och kommunen slipper böterDet var under en trä- och metallslöjdslektion som en elev skadade armen när den fastnade i en borrmaskin. Slöjdläraren och rektorn åtalades och dömdes till dagsböter för arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Åklagaren krävde då att kommunen också skulle dömas till böter för det brott som hade begåtts, så kallad företagsbot. Högsta domstolen kommer fram till att kommunal grundskoleverksamhet inte kan likställas med näringsverksamhet och avslår därför begäran om företagsbot.

I sitt uttalande ställer sig HD också frågan om lagen kanske bör ändras, särkilt med tanke på ökningen av de fristående skolor som inte fanns då lagen först stiftades. 

Hela domen finns i JP Skolnet. Vill du testa tjänsten gratis? Klicka här.

Publicerad 31 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • Rådgivning inom skola

    Har du svårigheter med frågor inom skoljuridik som till exempel dokumentation, förelägganden eller överklaganden? Låt våra jurister hjälpa till!
  • JP RättsfallsnetSkolskjuts

    JP Rättsfallsnet–Skolskjuts ger dig till tillgång till alla domar om skolskjuts.

Nyheter

Ny proposition för att bättre spegla elevernas kunskaper och främja kunskapsutveckling.

16 nov 2021

En studiecoach bidrog till att fler elever inom vuxenutbildningen fick stöd och kunde klara av studierna.

16 nov 2021

En förkortning av JP Infonets expert Linda Larssons analys om viktiga aspekter vid barnvaccination mot covid-19 i skolan.

20 okt 2021