Logga in

Glömt ditt lösenord?

Arbetsdomstolens praxis första halvåret 2018

Nu finns en översikt över Arbetsdomstolens domar från första halvåret 2018. Domarna handlar bland annat om anställning, semester, lojalitetsplikt och företagshemligheter, medbestämmande samt diskriminering.

Arbetsdomstolen, AD, har under våren meddelat flera intressanta domar om uppsägning. En av dem handlar om en civilanställd driftsingenjör hos Försvarsmakten som sades upp. Anledningen var att mannen hade tagit med sig sin flickvän in i den anläggning, ett militärt skyddsobjekt, där han arbetade. AD anser att förseelsen är mycket allvarlig och inneburit en risk i säkerhetshänseende.

Det har också kommit in intressanta domar om lojalitetsplikt och företagshemligheter. En av dem handlar om fyra arbetstagare som under pågående anställning hos ett assistansbolag startat en med bolaget konkurrerande verksamhet. De hade förmått ett större antal brukare att säga upp sina avtal hos bolaget, och i stället sluta avtal med den konkurrerande verksamheten. Arbetstagarna har därmed brutit mot sina åligganden i anställningen och ska ersätta bolaget för den skada som det lidit.

När det gäller stridsåtgärder finns det en dom som handlar om renhållningsarbetare som gick ut i strejk efter att arbetsgivaren begärt att de skulle genomföra en nyckelinventering. De förlorade dock i Arbetsdomstolen. Domstolen konstaterar att det har varit fråga om en arbetsnedläggelse i syfte att få bolaget att upphöra med inventeringen, och att detta utgjort en olovlig stridsåtgärd. De 49 arbetstagarna döms att betala skadestånd på mellan 2 500 och 3 500 kronor vardera.

På diskrimineringsområdet har det också hänt spännande saker. En lärarvikarie ville inte handhälsa på sina manliga kollegor. Hon kände sig diskriminerad av skolan, men eftersom det inte är bevisat att skolan faktiskt krävde att hon skulle hälsa i hand kan hon inte anses diskriminerad. Den bedömningen gör AD som därmed inte prövar om krav på handhälsning strider mot diskrimineringslagen.

I en annan dom nekade kriminalvården en överviktig man plats på grundutbildning till kriminalvårdare. Mannen menade att beslutet hade med hans fetma och att han därmed blivit diskriminerad, men AD anser inte att mannen har blivit det.

Vill du få tillgång till alla AD-domar?

Läs då mer om våra informationstjänster JP Arbetsmiljönet och JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 22 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy