Satsningar inom arbetsmarknadsområdet

Regeringen har överlämnat 2021 års vårproposition och vårändringsbudget. För arbetsmarknadsområdet föreslår regeringen kraftfulla åtgärder för att fler arbetslösa ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden och matchas mot de lediga jobben.

arbetsliv_Satsningar_inom_arbetsmarknadsomradet_16x9.jpg

Här följer de satsningar som regeringen föreslår:

 • 448 miljoner för att fler arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb.
 • 180 miljoner kronor till sommarjobb för unga för att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden.
 • Fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete.
 • Det ska finnas möjlighet till deltidsstudier under längre tid vid sidan om deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin (JUG). JUG är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som har varit arbetslösa under lång tid. 

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Publicerad 26 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Bland annat blir Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet för att se till att arbetsgivare lever upp till lagkraven om att inrätta interna visselblåsarfunktioner.

14 dec 2021

Vår arbetsrättsjurist Emma Wallin svarar på frågan.

13 dec 2021

Regeringskansliet har tagit emot slutbetänkandet från utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen. I utredningen föreslås bland annat att arbetstagares skydd mot diskriminering i form av trakasserier och sexuella trakasserier bör förstärkas.

13 dec 2021