Satsningar inom arbetsmarknadsområdet

Regeringen har överlämnat 2021 års vårproposition och vårändringsbudget. För arbetsmarknadsområdet föreslår regeringen kraftfulla åtgärder för att fler arbetslösa ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden och matchas mot de lediga jobben.

arbetsliv_Satsningar_inom_arbetsmarknadsomradet_16x9.jpg

Här följer de satsningar som regeringen föreslår:

 • 448 miljoner för att fler arbetslösa ska få stöd genom matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb.
 • 180 miljoner kronor till sommarjobb för unga för att förbättra ungas inträde på arbetsmarknaden.
 • Fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete.
 • Det ska finnas möjlighet till deltidsstudier under längre tid vid sidan om deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin (JUG). JUG är ett arbetsmarknadspolitiskt program för personer som har varit arbetslösa under lång tid. 

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Publicerad 26 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022

Arbetsmiljöverket gör nu en stor inspektionsinsats av arbetsmiljön hos första linjens chefer i privat sektor. Insatsen syftar till att förbättra chefernas arbetsmiljö och fokuserar på bland annat arbetsbelastning och arbetstider.

20 jun 2022

Vår jurist Jessica Deinoff svarar på frågan.

16 jun 2022