Sammanställning av domar inom skolområdet från det senaste halvåret

Under den senare delen av 2016 togs många domar och beslut. Domstolarna och skolmyndigheterna har bland annat behandlat frågor om disciplinära åtgärder, offentlighet och sekretess och särskilt stöd. Det finns exempelvis en dom om den första läraren som har blivit fråntagen sin lärarlegitimation på grund av grov oskicklighet.

Bland domarna kan vi också se bristande åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier. En kommun har till exempel blivit dömd att betala 22 000 kronor för klasskamraternas trakasserier av en skolelev, händelser som inte utreddes tillräckligt enligt tingsrätten. En annan kommun som hade kännedom om att en elev var utfryst i social medier fick ta emot kritik med anledning av bristande åtgärder.

 
Senaste halvårets praxissammanställning inom skoljuridik

Domstolarna har också tagit upp frågor inom offentlighet och sekretess, bland annat frågor om utlämnande av uppgifter om anmälare, elevantal och adresser till förskolebarns vårdnadshavare. 

Vad gäller principen om avgiftsfrihet, godtog inte Skolinspektionen en skolas uppmaning om att skicka med barnen en frukt om dagen, det ansåg Skolinspektionen inte vara så kallat ”enstaka inslag”. 

Vill du få tillgång till en fullständig praxisuppdatering?

I vår webbkurs JP Webbkurs – Skola går skoljurist och redaktör Maria Bjurholm Lindensved igenom det senaste halvårets viktigaste domar och beslut. Hon förklarar bakgrunden till fallen, berättar om omständigheterna och slutsatsen. Läs mer här.

Du hittar även en praxissammanställning med ett urval av de viktigaste domarna på skolans område i informationstjänsten JP Skolnet. Här hittar du mer information om tjänsten. 

Publicerad 1 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

85,2 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 85,0 procent år 2022.

2 okt 2023

Vår skoljurist svarar på frågan här!

2 okt 2023

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023