Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Rektorer missar att följa upp om betyg är rättvisa

Skolinspektionen har gjort en granskning som heter Rättvis och likvärdig betygssättning i grundskolan. Syftet med granskningen var att se hur rektorer och huvudmän arbetar för att ge lärare goda förutsättningar för betygssättning. Granskningen omfattade 20 skolor, varav 15 hade stora avvikelser mellan prov och betyg.

Granskningen visade att när huvudmän och rektorer följer upp skolors betygsresultat är det främst för att mäta måluppfyllelsen, till exempel hur många elever som blir gymnasiebehöriga. Frågan om betygsättningen är rättvis och likvärdig får mindre uppmärksamhet. Det kan till exempel handla om att jämföra betygsresultat mellan olika lärare, skolor och klasser för att hitta avvikelser.

– Den samverkan som sker mellan lärare är oftast inriktad mot bedömning av nationella prov eller enskilda elevuppgifter. Men lärare behöver också diskutera hur man samlar ihop alla prestationer som eleven har gjort för att kunna sätta ett rättvist betyg, säger Thomas Nilsson, projektledare för granskningen.

När samverkan ska ske mellan lärare på olika skolor uppstår frågor om ansvarsfördelningen mellan rektor och huvudman. Vissa av huvudmännen som ingick i granskningen uttryckte att det var upp till rektor att initiera sådan samverkan. Men frågan är hur det ska gå till när rektor bara styr över sin skolas inre organisation. Enligt Skolinspektionen är ansvaret delat.

Det brister även när det gäller kompetensutveckling kring betygsättning.
– Den är i stort sett obefintlig. Det är vanligt med kompetensutveckling inom formativ bedömning men den ger inte svar på hur man kommer fram till det slutliga betyget, konstaterar Thomas Nilsson.

Publicerad 30 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy