Rättvisan och prediktion av farlighet

De villkorliga frigivningarna av Göran Lindberg och den så kallade hagamannen har skapat en livlig debatt. Frågan som väckts är vad vi ska göra med personer som bedöms vara farliga trots att de enligt lag ska friges. I analysen Rättvisan och prediktion av farlighet behandlar JP Infonets expert Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi, den frågan och det förslag som finns om att farliga lagöverträdare ska kunna hållas inlåsta (SOU 2012:17).

Författaren menar att ett system där farliga lagöverträdare, såsom exempelvis Lindberg och hagamannen, skulle kunna hållas fortsatt inlåsta så länge de bedöms som farliga till synes är fullt rimligt. Vi en närmare granskning uppenbarar sig dock ett grundläggande problem – ett sådant system bygger nämligen på antagandet att vi kan göra tillräckligt säkra bedömningar om en individs farlighet. Detta trots att forskning visar att bland de personer som bedöms vara farliga skulle ungefär hälften inte begå några nya brott. Det innebär att de skulle få ett längre straff än vad som är motiverat mot bakgrund av straffvärdet. Samtidigt kommer en del av de som bedöms som ofarliga och släpps på fri fot att begå nya brott. Analysen finns publicerad i JP Brottmålsnet och JP Polisnet.

Är du ännu inte användare av JP Brottmålsnet eller JP Polisnet men vill ta del av materialet?
Testa tjänsterna kostnadsfritt!

Publicerad 25 sep 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023

Vår expert Karoline Fridolf analyserar Högsta domstolens dom ”Vapenattrappen”.

1 sep 2023