Prövning av grundskoleämnen i gymnasieskolan möjliggörs

Till följd av coronapandemin kan det bli svårare för en del elever på introduktionsprogrammen att få godkända betyg i grundskoleämnena. Nu har regeringen beslutat om nya bestämmelser som gör det möjligt för gymnasieelever att pröva grundskoleämnen i gymnasieskolan. Prövningen ska vara avgiftsfri om eleven fått betyget F eller streck.

 
I gymnasieskolan är det i dag endast möjligt att pröva gymnasiekurser och gymnasiearbete. Elever som vill ha möjlighet att få betyg i ett grundskoleämne genom prövning behöver därför vända sig till en grundskola.

Nu har regeringen beslutat om en ändring i gymnasieförordningen som innebär att en elev i gymnasieskolan ska ha rätt att genomgå prövning vid sin egen skola i alla grundskoleämnen som ingår i elevens individuella studieplan. Detta gäller bara om eleven inte tidigare har fått betyg i grundskoleämnet eller om eleven har fått betyget F.

För att eleverna inte ska behöva betala en avgift för prövning av grundskoleämnen har även bestämmelserna som reglerar detta förtydligats. Ändringen innebär att avgift inte ska få tas ut för en elev i gymnasieskolan som har fått betyget F i det grundskoleämne prövningen gäller eller om betyg inte satts i grundskoleämnet för att det saknas underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro, vilket brukar anges som ett streck i betygsdokumenten. Syftet är att ge eleverna samma möjligheter till avgiftsfri prövning när det gäller grundskoleämnen i gymnasieskolan som eleverna har när det gäller prövning av kurser i gymnasieskolan och grundskoleämnen i grundskolan.

Ändringarna träder i kraft den 15 juli 2020.

Senast uppdaterad 16 jun 2020

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Webbtjänster inom området