Professor Jerzy Sarnecki blir ny expert för JP Brottmålsnet & JP Polisnet

Jerzy Sarnecki är professor i kriminologi vid Stockholms universitet och Gävle Högskola. Jerzy kommer att belysa det kriminologiska perspektivet på aktuella frågor i JP Brottmålsnet och JP Polisnet. Det innebär att han kommer att analysera och kommentera bland annat ny lagstiftning, brottsstatistik och frågor om brottsprevention.

Jerzy Sarnecki har varit med och utvecklat svensk kriminologi till att bli den ledande akademiska disciplin den är idag. Han har ett särskilt intresse för ungdomsbrottslighet i Sverige, men har även forskat om bland annat samhällets reaktioner på brott, brottsliga nätverk och brottskarriärer. I dagarna har han publicerat ett antologibidrag under rubriken ”Mer samarbete mellan forskningen och polisen”. Han har också skrivit en ESO-rapport om polisens resultatstyrning och effektivitet för Finansdepartementet. I höst utkommer volym 2 av Jerzys "Introduktion till kriminologi" samt ”An Introduction to Life-Course Criminology”.

JP Brottmålsnet vänder sig till dig som arbetar med brottmål och vill hålla dig uppdaterad på ett lätt och smidigt sätt. JP Polisnet erbjuder motsvarande möjlighet, men är skräddarsydd för dig som jobbar inom Polisen. Med tjänsterna får du full bevakning av rättspraxis, källmaterial och nyhetsmedia på respektive område. Läs mer om JP Brottmålsnet och JP Polisnet samt testa tjänsterna redan i dag!

Senast uppdaterad 6 jul 2015

Läs mer inom rättsområdet