Logga in

Glömt ditt lösenord?

Pandemins konsekvenser för utbildning ska följas upp

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för barn, elever, studerande och personal inom skolan. Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) får därför i uppdrag att följa upp konsekvenserna av regeringens och olika myndigheters beslut och insatser.  

Skolverket får i uppdrag att följa upp konsekvenser av pandemin för utbildningen inom skolväsendet. Uppdraget ska genomföras i samråd med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 21 maj 2021.

Även MYH får i uppdrag att följa upp konsekvenser av pandemin för yrkeshögskolan, konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar. MYH ska inom ramen för uppdraget föra en dialog med utbildningsanordnare inom utbildningsformerna och inhämta erfarenheter från berörda myndigheter och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 december 2021.

Publicerad 13 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy