Logga in

Glömt ditt lösenord?

OLW har inte ensamrätt till ”fredagsmys”

Det är enligt Marknadsdomstolen inte omöjligt att erhålla varumärkesskydd för vardagliga uttryck, men det ställer höga krav på bevisning i en domstolsprocess. JP Infonets expert Peter Hedberg, advokat och partner på von lode advokater, kommenterar rättsläget i ljuset av MD 2015:11 där OLW nekades rätten till uttrycket ”fredagsmys”.

Varumärken fyller flera funktioner på marknaden. Grundläggande bland dessa är funktionen att garantera konsumenterna varans ursprung, det vill säga, utpeka vem som ansvarar för produkten. Detta kallas för varumärkets ursprungsangivelsefunktion och återfinns i domstolspraxis både på nationell och på EU-nivå. För att varumärket ska uppfylla sina grundläggande funktioner finns lagstöd för när ett varumärke inte får registreras. De så kallade absoluta registreringshindren härstammar från artikel 7 i EU:s förordning om gemenskapsvarumärken (Rådets förordning nr. 207/2009) och har kodifierats i den svenska varumärkeslagen (2010:1877), VML.

Enligt 1 kap. 4 § i varumärkeslagen kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknet har särskiljningsförmåga. Vidare anses varumärket, enligt 5 § i samma kapitel, ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från den som tillhandahålls i en annan.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Publicerad 8 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy