Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier

Nu kan organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling ansöka om statsbidrag från Skolverket. Statsbidraget har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017.

Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

 skola_statsbidrag16x9.jpg

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Pengarna kan exempelvis användas till kostnader för administration och samordning av insatsen, kostnader för lokaler kopplade till utbildning eller utbildningsmaterial, exempelvis broschyrer som kursmaterial.

Statsbidraget kan sökas av organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal i skolformerna fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Exempel på övriga villkor som Skolverket tar hänsyn till vid ansökan är om organisationen är självständig, demokratiskt uppbyggd och har en stabil verksamhet. 

Totalt kommer 20 miljoner kronor att fördelas till de sökande organisationer som uppfyller kraven. Ansökningstiden för statsbidraget är mellan 1 oktober och 1 november 2018.

Publicerad 11 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy