Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier

Nu kan organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling ansöka om statsbidrag från Skolverket. Statsbidraget har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017.

Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

 skola_statsbidrag16x9.jpg

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Pengarna kan exempelvis användas till kostnader för administration och samordning av insatsen, kostnader för lokaler kopplade till utbildning eller utbildningsmaterial, exempelvis broschyrer som kursmaterial.

Statsbidraget kan sökas av organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal i skolformerna fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Exempel på övriga villkor som Skolverket tar hänsyn till vid ansökan är om organisationen är självständig, demokratiskt uppbyggd och har en stabil verksamhet. 

Totalt kommer 20 miljoner kronor att fördelas till de sökande organisationer som uppfyller kraven. Ansökningstiden för statsbidraget är mellan 1 oktober och 1 november 2018.

Publicerad 11 okt 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

Elever i gymnasieskolan som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning utan krav på att eleven har förkunskaper i språket.

28 nov 2023

Vår skoljurist Jonathan Rabenius svarar på frågan.

23 nov 2023

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen.

23 nov 2023