Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier - JP Infonet

Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier

Nu kan organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling ansöka om statsbidrag från Skolverket. Statsbidraget har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017.

Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

 skola_statsbidrag16x9.jpg

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Pengarna kan exempelvis användas till kostnader för administration och samordning av insatsen, kostnader för lokaler kopplade till utbildning eller utbildningsmaterial, exempelvis broschyrer som kursmaterial.

Statsbidraget kan sökas av organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal i skolformerna fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Exempel på övriga villkor som Skolverket tar hänsyn till vid ansökan är om organisationen är självständig, demokratiskt uppbyggd och har en stabil verksamhet. 

Totalt kommer 20 miljoner kronor att fördelas till de sökande organisationer som uppfyller kraven. Ansökningstiden för statsbidraget är mellan 1 oktober och 1 november 2018.

Senast uppdaterad 11 okt 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området