Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier

Nu kan organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling ansöka om statsbidrag från Skolverket. Statsbidraget har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017.

Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

 skola_statsbidrag16x9.jpg

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Pengarna kan exempelvis användas till kostnader för administration och samordning av insatsen, kostnader för lokaler kopplade till utbildning eller utbildningsmaterial, exempelvis broschyrer som kursmaterial.

Statsbidraget kan sökas av organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal i skolformerna fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Exempel på övriga villkor som Skolverket tar hänsyn till vid ansökan är om organisationen är självständig, demokratiskt uppbyggd och har en stabil verksamhet. 

Totalt kommer 20 miljoner kronor att fördelas till de sökande organisationer som uppfyller kraven. Ansökningstiden för statsbidraget är mellan 1 oktober och 1 november 2018.

Senast uppdaterad 11 okt 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket utifrån särskolans perspektiv. Vi går igenom hur skollagen är tillämplig och hur läroplanen och förordningar ska tolkas i praktiken.

    Stockholm Få platser kvar Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext. Regelverket är ganska allmänt hållet och reglerna byggs vidare genom utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Under den här utbildningen går vi igenom regelverket för vuxenutbildning med fokus på olika frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området