Nytt statsbidrag för arbetet mot sexuella trakasserier

Nu kan organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kränkande behandling ansöka om statsbidrag från Skolverket. Statsbidraget har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017.

Syftet med statsbidraget är att stärka arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

 skola_statsbidrag16x9.jpg

Statsbidraget ska gå till insatser för att öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan. Pengarna kan exempelvis användas till kostnader för administration och samordning av insatsen, kostnader för lokaler kopplade till utbildning eller utbildningsmaterial, exempelvis broschyrer som kursmaterial.

Statsbidraget kan sökas av organisationer som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal i skolformerna fritidshem, förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Exempel på övriga villkor som Skolverket tar hänsyn till vid ansökan är om organisationen är självständig, demokratiskt uppbyggd och har en stabil verksamhet. 

Totalt kommer 20 miljoner kronor att fördelas till de sökande organisationer som uppfyller kraven. Ansökningstiden för statsbidraget är mellan 1 oktober och 1 november 2018.

Senast uppdaterad 11 okt 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området