Nya regler ska minska sjukfrånvaron

Den 1 juli 2018 införs en ny skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete efter sjukdom. Målet är att den nya åtgärden ska minska sjukfrånvaron och utgöra ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare i rehabiliteringsarbetet.

Lagändringen syftar till att tydliggöra arbetsgivarens ansvar genom en lagstadgad skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete efter sjukdom. Det innebär att arbetsgivaren är skyldig att upprätta en sådan plan senast 30 dagar in i sjukskrivningsperioden, om det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt i minst 60 dagar.

I samband med utformningen av planen bör arbetsgivaren bland annat undersöka möjligheterna till

 • deltidsarbete
 • permanent eller tillfällig omplacering
 • eventuella behov av arbetstekniska hjälpmedel som kan underlätta för arbetstagaren.

Lagändringen medför även att det belopp som kan lämnas i arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd till en arbetsgivare höjs från högst 7 000 kronor per insats till högst 10 000 kronor per arbetstagare och år, respektive högst 200 000 kronor per arbetsgivare och år.

Skyldigheten att upprätta en plan för återgång i arbete gäller också arbetstagare som är sjukfrånvarande när lagen träder i kraft. I dessa fall behöver planen inte vara upprättad förrän den 30 september 2018.

Vill du se fler nyheter på arbetsrättsområdet? 

Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet

Publicerad 26 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Arbetsmiljönet

  Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
 • JP Arbetsrättsnet

  Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
 • JP LaglistaArbetsmiljö

  Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023