Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö ska motverka psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet. Detta vill Arbetsmiljöverket motverka genom att förtydliga arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i en ny föreskrift. I denna analys förklarar JP Infonets expert Katrin Edström vad föreskriften innebär i praktiken och hur arbetsgivaren ska hantera dessa frågor.

Den psykiska ohälsan ökar på våra arbetsplatser och i samhället. Den fysiska arbetsmiljön är sedan lång tid väl reglerad genom ett flertal föreskrifter från Arbetsmiljöverket där arbetsgivaren får stöd i hur de ska arbeta för att förebygga ohälsa hos arbetstagarna. Syftet med denna föreskrift är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden. Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ökar risken för psykisk och stressrelaterad ohälsa. Ansvar för att arbetet inte orsakar psykisk ohälsa har arbetsgivaren alltid haft. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö definierar vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga att faktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar psykisk ohälsa.

De huvudområden som regleras genom AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (nedan föreskriften) är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning samt kränkande särbehandling. Föreskriften har sin grund i och preciserar AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Grundläggande för det systematiska arbetsmiljöarbetet är skyldigheten att löpande genomföra riskbedömningar för att identifiera risker, därefter utreda vilka orsaker som ligger bakom, åtgärda dessa samt följa upp. I samband med fysiska faktorer är det normalt lättare än vid psykiska faktorer att identifiera de bakomliggande orsakerna för att kunna åtgärda.

Ladda ner dokumentet för att läsa hela analysen. 

I informationstjänsten JP Arbetsmiljönet hittar du mängder av analyser, guider och sammanställningar som hjälper dig i ditt arbete. Läs mer om tjänsten här. 

Du k

Publicerad 2 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy