Nya propositioner på skolområdet

Den 20 mars var deadline för regeringen att lämna propositioner till riksdagen för garanterad behandling under detta riksdagsår. Här har vi samlat aktuella propositioner som berör skolområdet.

 

Regeringen lämnade drygt 40 propositioner och skrivelser den sista dagen innan deadline. Alla dessa berör dock inte skolområdet, men här nedan har vi samlat samtliga aktuella propositioner som gör det. 

Aktuella propositioner på skolområdet:

  • Prop. 2017/18:182 Samling för skolan
  • Prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden 
  • Prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla
  • Prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
  • Prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
  • Prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser 

Vill du läsa om vad respektive proposition innebär?

I vår webbtjänst JP Skolnet publicerar vi sammanfattningar av varje proposition. 

Senast uppdaterad 28 mar 2018

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området