Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Regeringen tycker att förskolan behöver en förnyad läroplan

Förskolans läroplan är tjugo år gammal och regeringen anser att den behöver förnyas. Här kan du läsa om några av de förslag till ändringar som regeringen planerar.
 

Skolverket har i samarbete med forskare, huvudmän, förskollärare och förskolechefer gjort en översyn av läroplanen för förskolor. Utifrån denna översyn vill regeringen se vissa förändringar.

Några planerade ändringar i förskolans läroplan

 • Läsning
  Barnen ska få förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om olika texter. 
 • Hållbar utveckling
  Begreppet hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig – förs in. 
 • Lekens betydelse
  Att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande lyfts fram. 
 • Rörelseglädje och vistelse i naturmiljöer
  Betydelsen av fysisk aktivitet, rörelseglädje och att vistas i olika naturmiljöer lyfts fram. 
 • Barnskötarnas viktiga roll och förskollärarnas särskilda ansvar
  Förskollärarnas särskilda ansvar för förskolans utbildning och undervisning blir tydligare. Barnskötarnas betydelse i förskolan lyfts fram. Även deras roll i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande förtydligas.
 • Barns rätt till integritet
  Skrivningar om barns rätt till kroppslig och personlig integritet tas in i läroplanen för första gången.
 • Utbildning och undervisning
  Begreppen utbildning och undervisning definieras i läroplanen i enlighet med 2010 års skollag. 
 • Jämställdhet
  Skrivningarna om jämställdhet blir tydligare.
 • Rätt till nationella minoritetsspråk
  De nationella minoriteternas rätt till sina nationella minoritetsspråk blir tydligare.

Regeringskansliet bereder fortfarande förslaget, vilket innebär att förändringar kan komma att ske fram tills regeringsbeslutet som planeras efter sommaren. Den nya läroplanen planeras träda i kraft från och med höstterminen 2019.

Publicerad 15 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy