Ny HD-dom om påföljdsbestämning för mord

År 2014 ändrades straffskalan för mord i 3 kap. 1 § brottsbalken. Syftet var att livstidsstraffet skulle vara normalstraffet på så sätt att det skulle användas i betydligt större utsträckning än tidigare. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”.

Underrättspraxis gällande hur bestämmelsen ska tillämpas har spretat åt olika håll. Nu har HD dock (med tre justitieråd mot två) tagit ställning.

HD har den 3 februari 2016, i mål nr B 4653-15, kommit fram till att:

 • Den i motiven förespråkade tillämpningen av livstidsstraffet inte på ett godtagbart sätt kan inordnas under lagtexten och att det då är lagtexten som ska ha företräde, vilket innebär att
 • 2014 års lagstiftning inte ändrade det rättsläge som tidigare gällde varken för de tidsbestämda straffen eller livstidsstraffen för mord,
 • Tidigare praxis när det gäller straffet för mord blir applicerbar även hädanefter.

Du hittar domen i fulltext i JP Rättsfallsnet–Brottmål. Har du inte tillgång till tjänsten kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto

Några frågor kvarstår dock. Är HD:s resonemang tillämpligt vid påföljdsbestämningen för andra brott där straffet skärpts? Vad händer med de fall där underinstanserna har tillämpat bestämmelsen i enlighet med intentionerna? Med JP Rättsfallsnet–Brottmål kan du enkelt följa utvecklingen i praxis med hjälp av en heltäckande bevakning inom straffrättLäs mer om tjänsten här.

Publicerad 18 feb 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

 • JP Straffrättsnet

  Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
 • JP RättsfallsnetBrottmål

  JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
 • JP RättsfallsnetLRV

  Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Drygt fyra år efter gärningstillfället lagförs slutligen en person som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri. Normalt sett skulle brottet ha lett till en månads fängelse. Tiden om ca fyra år, efter att målet varit uppe i tre instanser, bedöms dock vara en ovanligt lång tid. Det, tillsammans med andra omständigheter, medför att HD anser att en villkorlig dom förenad med samhällstjänst kan väljas som påföljd i stället för fängelse. Samtidigt anses inte den tilltalades rätt till rättegång inom skälig tid ha kränkts. JP Infonets expert Frida Velander reder ut skillnaden mellan de två påföljdslindringsgrunderna.

16 dec 2021

En analys om billighetsskälens betydelse vid straffrättslig påföljdsbestämning, författad av JP Infonets expert Erik Svensson.

30 nov 2021

Läs sammanfattningen av det nya lagförslaget.

19 nov 2021