Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Nationella prov genomförs igen

Under vårterminen ställdes samtliga nationella prov i både grund- och gymnasieskolan in på grund av den rådande coronapandemin. Men läsåret 2020/2021 ska proven genomföras som vanligt igen.

 De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper.Under höstterminen i årskurs 6 och 9 genomförs muntliga delprov i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk från vecka 45.

Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

Elev som var sjuk kan få göra provet i efterhand

Det händer förstås att elever är sjuka de dagar då proven ska genomföras. Det krävs beslut från rektorn om en elev som missat provtillfället ska få göra provet i efterhand. Den avgörande faktorn för ett sådant beslut är att provet är ett stöd för bedömning och betygssättning. Om provet är känt för eleven är det ett sämre stöd för lärarens bedömning. Skolan ska i sådana fall ange att eleven "ej deltagit i provet" vid inrapporteringen till SCB.

Publicerad 15 sep 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy