Mervärdesskatt för upplåtelse av idrottsanläggning med andra tjänster

I denna analys klargör Jan Kleerup, Senior advisor, vid Svalner Skatt & Transaktion innebörden av, och bakgrunden till, EU-domstolens dom 2015-01-22 i mål C-55/14 Régie communale autonome du stade Luc Varenne (”Régie”).

Régie drev en fotbollsstadio i Belgien och hyrde ut anläggningarna till en fotbollsklubb. Régie hade dragit av all ingående mervärdesskatt för uppförandet av anläggningarna. Den belgiska skattemyndigheten ansåg att Régie-uthyrningen till fotbollsklubben utgjorde ej mervärdesskattepliktig upplåtelse av fastighet varför avdragsrätt för ingående skatt saknades för denna del.

Belgisk domstol hänsköt frågan om skattskyldighet till EU-domstolen med följande frågeställning:
”Ska upplåtelse av en idrottsanläggning uteslutande för fotbollsändamål, innebärande rätten att vid enstaka tillfällen använda och utnyttja spelplanen för fotbollsstadion (marken) samt omklädningsrum för spelare och domare högst 18 dagar per säsong (en säsong inleds den 1 juli ett kalenderår och avslutas den 30 juni året därpå) betraktas som uthyrning av fast egendom som är undantagen från skatteplikt enligt artikel 13 B b i sjätte direktivet (artikel 135.l i direktiv 2006/112/EG) under nedanstående förutsättningar?” Dessa förutsättningar var att:

 • Upplåtaren hade full och oinskränkt rätt att bevilja samma rättigheter till andra.
 • Upplåtaren hade full tillträdesrätt till anläggningen under hyrestiden.
 • Upplåtaren hade rätt att kontrollera tillträdet till anläggningen.
 • Av ersättningen för upplåtelsen ansågs 20 % motsvara tillträdet till anläggningen för utnyttjandet och 80 % utgjorde ersättning för underhåll, städning och skötsel (gräsklippning, gödsling m.m.) och säkerställande av att spelplanen uppfyllde gällande krav samt andra relevanta tjänster som upplåtaren tillhandahöll.

Fortsätt läsa analysen genom att ladda ner den. 

Publicerad 7 jul 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

 • JP Momsnet

  Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
 • JP RättsfallsnetPunktskatt

  Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
 • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

  Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021