Många bryter mot lagen vid marknadsföring i sociala medier

I takt med den tekniska utvecklingen blir reklam i form av sponsrade blogginlägg och Instagramuppdateringar allt vanligare. Problemet med det är att det ofta blir otydligt för läsaren ifall det är fråga om privatpersonen bakom bloggens eller Instagramkontots egna åsikter, eller om inlägget är reklam. Det vanligaste vi ser i bloggar idag är en finstilt text om att inlägget är ett ”samarbete” med företaget X, vilket enligt Konsumentverkets senaste vägledning inte är tillräckligt. Det är inte heller tillräckligt att på Instagram bara ange det bakomliggande företagets namn i en hashtag, utan att klargöra att inlägget också är reklam. I den senaste analysen #Annonsmarkering i JP Marknadsnet med MarLaw behandlas frågan grundligt av advokat Cecilia Torelm Tornberg, ta del av den här.

Om du inte har tillgång till JP Marknadsnet med Marlaw kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 21 jan 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom marknadsrätt och immaterialrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

Jan Rosén analyserar Patent- och marknadsdomstolens avgörande med Svenska Akademien mot Nordfront.

17 maj 2021

HD fann att raplåten ”Då ska hon skjutas” ryms inom ramen för den yttrandefrihet som får accepteras.

3 maj 2021

Den 15 december 2020 lade EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om digitala förmedlingstjänster (DSA). Professor Jan Rosén analyserar här förslaget.

22 mar 2021