Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lovskola – det här behöver du ha koll på

Sedan den 1 augusti 2017 är grundskolor skyldiga att erbjuda sina elever lovskola Vad gäller för regler vid lovskola? Här listar vi några av de saker som är viktigast att ha koll på.
 


Obligatoriskt att erbjuda lovskola – frivilligt för eleven

Skolan är skyldig att erbjuda en elev möjlighet till lovskola, men det är frivilligt för eleven att delta. En elev som har accepterat ett erbjudande om lovskola förbinder sig att delta i verksamheten om eleven inte har giltigt skäl till att inte delta. Giltigt skäl kan vara sjukdom, men inte semester. Om eleven är frånvarande utan orsak ska elevens vårdnadshavare informeras samma dag. 

Eleven har rätt till stöd och fria skolmåltider

Lovskolan är en del av grundskolan och det innebär att eleverna har rätt till exempelvis stöd, ämnesbehöriga lärare, trygghet och studiero, tillgång till elevhälsa, fria skolmåltider, skolskjuts och rätt till kostnadsfria böcker och andra lärverktyg. Reglerna om disciplinära åtgärder och kränkande behandling gäller även under lovskolan. 

Eleven ska erbjudas minst 50 timmar lovskola under ett år

Skolan ska erbjuda en elev lovskola under minst 50 timmar på ett år. Lovskolan får vara höst åtta timmar per dag och får inte vara på helger. För att kunna ta hänsyn till lokala förhållanden får skolan välja under vilka lov undervisningen av en elev som gått ut årskurs 8 ska förläggas. När det gäller en elev som gått ur årskurs 9 ska lovskolan anordnas under juni månad.  

Lovskola kan anordnas på annan skola än den eleven tillhör

Skolan har rätt att bestämma vid vilken skola som lovskolan ska anordnas. Det betyder att det inte finns någon skyldighet för kommunen att placera en elev vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Elever har inte heller rätt att bli mottagna i en annan kommuns lovskola. 

Elever i fristående skola har också rätt till lovskola

Elever i fristående skolor som är i behov av lovskola har också rätt till det. Den fristående skolan får då ersättning av elevens hemkommun genom tilläggsbelopp. 

Lovskola får överlämnas på entreprenad 

Eftersom lovskolan är begränsad i tid och rör en verksamhet som inte ingår i elevens obligatoriska undervisning bedömer regeringen att det finns skäl att införa en möjlighet att överlämna undervisning inom lovskola på entreprenad. Det är den rektor på den skolenhet där lovskolan bedrivs som har rektorsansvaret för eleven.

Beslutsstöd för dig som arbetar med skolfrågor och skoljuridik. 

Läs mer om informationstjänsten som används av nästan alla Sveriges kommuner. 

Publicerad 29 maj 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy