Lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Just nu pågår ett digitalt rådslag i SKL:s regi där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Det digitala rådslaget som går under namnet Skoldigiplan ger alla möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. 

skola_digitalisering16x9.jpg

Målsättningen med rådslaget är att det ska bli ett stöd för skolans huvudmän att nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Handlingsplanen kommer att lyfta och ta fram konkreta förslag till regeringen på vad som behöver genomföras på nationell nivå. 

Rådslaget lyfter sex konkreta frågeställningar som formats utifrån tidigare förslag och idéer som kommit in:

Digital kompetens

 • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
 • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

 • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
 • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

 • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
 • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola?

#skolDigiplan drivs av SKL i nära samarbete med Skolverket, utifrån en överenskommelse med regeringen. Rådslaget pågår mellan den 30 oktober och den 12 november 2018.

Senast uppdaterad 6 nov 2018

Mer om Skola
Utbildningar
 • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket utifrån särskolans perspektiv. Vi går igenom hur skollagen är tillämplig och hur läroplanen och förordningar ska tolkas i praktiken.

  Stockholm Få platser kvar
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Ansvaret för skolskjuts är reglerat i skollagen och i viss förordningstext. Regelverket är ganska allmänt hållet och reglerna byggs vidare genom utvecklingen i praxis. Under kursen fokuserar vi på de frågor som är viktigast för dig som arbetar med frågor om skolskjuts.

  Stockholm
  Omdöme om kursen (5)
  Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Under den här utbildningen går vi igenom regelverket för vuxenutbildning med fokus på olika frågor som kan uppstå i den praktiska verksamheten.

  Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området