Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Just nu pågår ett digitalt rådslag i SKL:s regi där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Det digitala rådslaget som går under namnet Skoldigiplan ger alla möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. 

skola_digitalisering16x9.jpg

Målsättningen med rådslaget är att det ska bli ett stöd för skolans huvudmän att nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Handlingsplanen kommer att lyfta och ta fram konkreta förslag till regeringen på vad som behöver genomföras på nationell nivå. 

Rådslaget lyfter sex konkreta frågeställningar som formats utifrån tidigare förslag och idéer som kommit in:

Digital kompetens

  • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
  • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

  • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
  • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

  • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
  • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola?

#skolDigiplan drivs av SKL i nära samarbete med Skolverket, utifrån en överenskommelse med regeringen. Rådslaget pågår mellan den 30 oktober och den 12 november 2018.

Publicerad 6 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy