Lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Just nu pågår ett digitalt rådslag i SKL:s regi där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Det digitala rådslaget som går under namnet Skoldigiplan ger alla möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. 

skola_digitalisering16x9.jpg

Målsättningen med rådslaget är att det ska bli ett stöd för skolans huvudmän att nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Handlingsplanen kommer att lyfta och ta fram konkreta förslag till regeringen på vad som behöver genomföras på nationell nivå. 

Rådslaget lyfter sex konkreta frågeställningar som formats utifrån tidigare förslag och idéer som kommit in:

Digital kompetens

 • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
 • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

 • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
 • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

 • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
 • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola?

#skolDigiplan drivs av SKL i nära samarbete med Skolverket, utifrån en överenskommelse med regeringen. Rådslaget pågår mellan den 30 oktober och den 12 november 2018.

Publicerad 6 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

 • JP Skolnet

  Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
 • JP RättsfallsnetSekretess

  JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
 • JP RättsfallsnetSkola

  JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En pojke med svår synnedsättning och en utvecklingsnivå motsvarande ett barn med en ålder av sex månader ansökte om plats i specialskolan. ÖKN anser att pojkens funktionsnedsättningar gör att han inte klarar att gå i grundsärskolan och att han istället ska tas emot i specialskolan.

19 jan 2022

2021 års öppna jämförelse från Socialstyrelsen visar att skillnaden mellan placerade barn och jämnåriga fortsatt är stor.

19 jan 2022

Det är ett nytt år och det innebär allt som oftast att nya lagändringar träder i kraft. Skolområdet är inget undantag. Bland annat förlängs den sänkta avgiften för prövning för vissa elever och försöksverksamheten med digitala nationella prov. 

18 jan 2022