Lärare och rektorer i rådslag om digitalisering

Just nu pågår ett digitalt rådslag i SKL:s regi där lärare, rektorer och andra intresserade kan påverka #skolDigiplan – den nationella handlingsplanen för skolväsendets digitalisering.

Det digitala rådslaget som går under namnet Skoldigiplan ger alla möjlighet att diskutera, föreslå ändringar eller lägga till egna förslag som rör handlingsplanen. 

skola_digitalisering16x9.jpg

Målsättningen med rådslaget är att det ska bli ett stöd för skolans huvudmän att nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolväsendet. Handlingsplanen kommer att lyfta och ta fram konkreta förslag till regeringen på vad som behöver genomföras på nationell nivå. 

Rådslaget lyfter sex konkreta frågeställningar som formats utifrån tidigare förslag och idéer som kommit in:

Digital kompetens

 • Vilken typ av kompetensutvecklande insats inom digitalisering skulle betyda mest för elevernas kunskapsutveckling?
 • Vilken typ av nationell insats skulle ha störst positiv effekt på huvudmännens förmåga att strategiskt leda digitalisering inom sitt område?

Likvärdig tillgång och användning

 • Hur kan vi underlätta den pedagogiska personalens urval och inköp av digitala lärresurser?
 • Hur bör digitalisering av administrativa processer och effektivisering av rutinaktiviteter utformas så att lärarna kan lägga mer tid på den pedagogiska verksamheten?

Forskning och uppföljning

 • Vad krävs för att lärare ska kunna tillgodogöra sig forskning på ett sätt som gör att den pedagogiska verksamheten förbättras?
 • Vilken forskning skulle lärare ha störst nytta av för att bäst kunna bidra till elevernas kunskapsutveckling i en digitaliserad förskola och skola?

#skolDigiplan drivs av SKL i nära samarbete med Skolverket, utifrån en överenskommelse med regeringen. Rådslaget pågår mellan den 30 oktober och den 12 november 2018.

Senast uppdaterad 6 nov 2018

Mer om Skola

Utbildningar

 • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

  Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

  Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
 • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

  Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området