Logga in

Glömt ditt lösenord?

Rätt att avskeda arbetstagare som reste till Seychellerna utan beviljad ledighet

Det fanns laglig grund för avsked när en man åkte på en resa till Seychellerna trots att han inte beviljats ledighet. Det slår AD fast i denna dom eftersom mannen inte varit arbetsoförmögen under en vecka då han själv sjukanmält sig. Eftersom han inte var sjuk, var han istället olovligt frånvarande från arbetsplatsen och mannens agerande får anses vara ett grovt åsidosättande av hans åliggande mot sin arbetsgivare.

arbetsliv_Fanns_det_laga_grund_for_avskedande_16x9.jpg

Bakgrund

En man som var anställd som polis och medlem i Svenska Polisförbundet (förbundet) ansökte om semester för att åka på en resa till Seychellerna. Mannen ansökte om ledighet under veckorna 43 och 44, men fick enbart den första semesterveckan beviljad. Mannen sjukanmälde sig måndagen vecka 44 och framhöll att han skulle vara frånvarande hela veckan på grund av sjukdom. Mannen svarade inte på samtal eller meddelanden från gruppchefen under samma vecka.  

Efter mannens hemkomst hölls ett utredande samtal och ett arbetsrättsligt samtal. Mannen avskedades från sin arbetsplats eftersom han enligt arbetsgivaren varit olovligt frånvarande från arbetet när han var på semesterresan. Förbundet, som företrädde mannen, menar att mannen inte varit olovligt frånvarande eftersom han på ett korrekt sätt sjukanmält sig och därför varit oförmögen att arbeta på grund av sjukdom. Förbundet hävdade att det därför inte funnits laga skäl för avskedande. 

Arbetsdomstolen

Frågan som Arbetsdomstolen (AD) har att besvara är om avskedandet var lagligen grundat, eller om det i vart fall funnits saklig grund för uppsägning.

Av de samlade uppgifter som framkommit under förhandlingen finner AD att mannen inte var arbetsoförmögen under den vecka då han sjukanmält sig. Mannen, som bland annat sjukanmälde sig på grund av ångest över hur polismyndigheten behandlat honom under 15 år, besökte visserligen en läkare och blev sjukskriven efter avskedandet. AD menar dock att det i sig inte talar för att mannen inte kunde arbeta under vecka 44. Det får därtill anses anmärkningsvärt att mannen efter 15 år av dåligt mående för första gången sjukskriver sig med anledning av behandlingen under samma vecka då han inte beviljats ledighet för semester.

Att mannen sjukskrev sig under hela veckan talar för att han inte gjort någon bedömning av sin arbetsförmåga. Av uppgifter framgår också att mannen kunde delta vid samtliga planerade aktiviteter under resan, vilket talar för att han inte var arbetsoförmögen. AD finner därför att skälet till att mannen inte kunde utföra sina arbetsuppgifter under vecka 44 var på grund av att han befann sig utomlands, inte för att han var sjuk.

Fanns det laga grund för avskedande?

Eftersom mannen inte var arbetsoförmögen på grund av sjukdom, och därför olovligen frånvarande från arbetsplatsen, gör AD bedömningen att det funnits laga grund för avskedande. Det finns normalt skäl för att avsluta en anställning när en arbetstagare som inte beviljats ledighet ändå utan giltig anledning inte befinner sig på arbetet, se AD 2018 nr 66. Mannens agerande får anses vara ett så grovt åsidosättande av hans åligganden mot sin arbetsgivare att det har funnits laga grund för avskedandet.

Av Emma Wallin, redaktör och jurist på JP Infonet.
Ursprungligen publicerad i JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 24 maj 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy