Lagändringar på skolområdet under våren 2017

Regeringen har nu släppt propositionslistan för våren 2017. Listan innehåller de lagförslag i form av propositioner som regeringen avser att lämna in till Riksdagen under våren.

Den 1 januari trädde tre nya lagändringar i kraft:

  • Utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (ändring i Skollagen)
  • Skadestånd vid repressalier från arbetsgivaren
  • Aktiva åtgärder mot diskriminering (ändring i Diskrimineringslagen)

Framgent under våren 2017 har följande propositioner inkommit eller planeras inkomma och antas som lagändringar:

  • Försöksverksamhet med betyg fr.o.m. åk 4
  • Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd  
  • Skola och arbetsliv
  • En skyldighet att erbjuda lovskola 
  • Stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande frågor  
  • Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun 
  • En läsa-skriva-räkna-garanti

Håll dig uppdaterad på de senaste lagändringarna inom skolans område – testa JP Skolnet idag. Med JP Webbkurser får du de senaste lag- och praxisuppdateringarna samt nya domar och beslut fyra gånger per år. Läs mer om JP Webbkurs Skola här. 

Senast uppdaterad 16 jan 2017

Läs mer inom rättsområdet
Utbildningar

Webbtjänster inom området