Logga in

Glömt ditt lösenord?

Lagändringar på skolområdet under våren 2017

Regeringen har nu släppt propositionslistan för våren 2017. Listan innehåller de lagförslag i form av propositioner som regeringen avser att lämna in till Riksdagen under våren.

Den 1 januari trädde tre nya lagändringar i kraft:

  • Utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (ändring i Skollagen)
  • Skadestånd vid repressalier från arbetsgivaren
  • Aktiva åtgärder mot diskriminering (ändring i Diskrimineringslagen)

Framgent under våren 2017 har följande propositioner inkommit eller planeras inkomma och antas som lagändringar:

  • Försöksverksamhet med betyg fr.o.m. åk 4
  • Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd  
  • Skola och arbetsliv
  • En skyldighet att erbjuda lovskola 
  • Stadieindelad timplan för grundskolan och närliggande frågor  
  • Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun 
  • En läsa-skriva-räkna-garanti

Håll dig uppdaterad på de senaste lagändringarna inom skolans område – testa JP Skolnet idag. Med JP Webbkurser får du de senaste lag- och praxisuppdateringarna samt nya domar och beslut fyra gånger per år. Läs mer om JP Webbkurs Skola här. 

Publicerad 16 jan 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy