Kvinnlig lärare döms för kränkande behandling efter att ha örfilat elev

Skola döms till skadestånd efter att lärare örfilat elev

Händelsen ägde rum under en lektion i årskurs 1. Eleven i fråga betedde sig stökigt och läraren svarade med att ge honom en örfil. Parterna, kommunen som representerar skolan och Skolinspektionen som representerar eleven, var överens om att händelsen skulle klassas som kränkande behandling och läraren dömdes i hovrätten. Kommunen ansåg dock inte att kränkningen var av tillräcklig betydelse för att pojken skulle få berättigat skadestånd. Skolinspektionen, som ansåg att kommunen var skyldig att betala skadestånd, överklagade därmed domen till Högsta domstolen. Domstolen ansåg att örfilen, trots att den var reflexmässig, hade utgjort en betydlig kränkning av elevens integritet. Handlingen bedömds därmed som ersättningsberättigad och kommunen blir skyldig att betala 5000 kronor i skadestånd till pojken.

Skolrättsliga domar bevakas i JP Skolnet

Publicerad 23 jun 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023