Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Koncessionskrav för SL:s laddinfrastruktur för elbussar vid slussen

mark_miljo_MMD_om_koncessionskrav_for_laddinfrastruktur.jpg

Mark- och miljödomstolen fastställer att nätkoncession krävs för SL:s sammankoppling av laddinfrastruktur för elbussar med tunnelbanenätet. Domstolen finner att undantagen i IKN-förordningen för huvudregeln om nätkoncession i ellagen inte är tillämpliga vid sammankoppling av två interna elnät.

Bakgrund

Bakgrunden till detta rättsfall är ett beslut av Energimarknadsinspektionen (EI) att medge undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen för ett ledningsnät vid bussterminalen Slussen i Stockholm. Ledningsnätet skulle användas till laddinfrastruktur för elbussar, vilket skulle anslutas till elnätet för tunnelbanan. Beslutet kom att överklagas av elnätsbolaget Ellevio AB hos Mark- och miljödomstolen. Domstolen fann att undantagen för kravet på nätkoncession i förordningen om undantag för kravet på nätkoncession (IKN-förordningen) inte var tillämpliga och upphävde EI:s beslut.

Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det krävs tillstånd (nätkoncession) för att bygga eller använda en starkströmsledning (2 kap. 1 § ellagen). Undantag till detta krav finns i IKN-förordningen. Domstolen bedömer att tunnelbanenätet och det föreslagna nätet för laddning av elbussar är interna nät var för sig och därmed undantagna från kravet på nätkoncession enligt IKN-förordningen (15, 22 b §§ IKN-förordningen). Eftersom bägge nät ska drivas av AB SL konstaterar domstolen emellertid att det inte finns något undantag för sammankoppling av två interna nät inom IKN-förordningen. Vidare konstaterar domstolen att kravet på nätkoncession i ellagen är huvudregel och för undantag krävs att dessa är upptagna i IKN-förordningen. Domstolen anser inte heller att matning av el till elbussar kan jämställas med matning av el till trådbussar enligt 15 § IKN-förordningen. Domstolen avslår därför AB SL:s överklagan i sin helhet. 
 
Ursprungligen publicerad i JP Samhällsbyggnadsnet.

Publicerad 19 jan 2022

Jonatan Nordlander

Redaktör, jurist

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom samhällsplanering:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Nyheter

Det skulle innebära att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

4 jun 2019

JP Infonets jurist Caroline Nilsson kommenterar domarna!

5 apr 2019

Regeringen har beslutat om flera förslag som moderniserar och förbättrar prövningen av hyres- och arrendetvister.

14 mar 2019