Kommunens ansvar och åtgärder när en friskola stänger

Ibland lägger en friskola ned eller går i konkurs. Vilket ansvar har kommunen i en sådan situation och vilka åtgärder måste kommunen vidta? 

Förra året gick nära 250 000 elever i Sverige i en fristående grundskola eller gymnasieskola. Hemkommunen har alltid det övergripande ansvaret för att ge barn utbildning. Om en fristående skola läggs ner eller går i konkurs är det kommunen som måste ta emot de elever som inte längre kan gå i en fristående skola.

 
Hur ser kommunens ansvar ut när en friskola lägger ner?

Kraven på kommunen skiljer sig lite åt beroende på om det gäller en fristående grundskola eller gymnasieskola. Enligt skollagen har alla rätt att gå i grundskolan, vilket hemkommunen ansvarar för. När en elev inte längre fullgör sin skolplikt genom att gå i en fristående grundskola, på grund av att skolan läggs ner exempelvis, måste kommunen ta emot dem i sin egen grundskola. 

Om en fristående gymnasieskola läggs ner eller går i konkurs kan dock eleverna inte ställa lika höga krav, då kommunen inte måste ta emot dem genast. Eleven kan exempelvis behöva byta gymnasieinriktning och få vänta en tid på att börja i en kommunal gymnasieskola.

Det övergripande ansvaret ställer stora krav på den kommunala organisationen. Eftersom nedläggning av en friskola kan komma plötsligt är det viktigt att kommunen är förberedd på de åtgärder som behöver tas.

Hela analysen av Lars Clevesköld finns i JP Skolnet. Skaffa ett gratis testkonto här!

Publicerad 15 feb 2017

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

En granskning från Riksrevisionen visar att delar av Skolverkets statistik inte håller tillräckligt hög kvalitet.

22 nov 2022

Vår skoljurist Maria Bjurholm ger en kort redogörelse av de nya reglerna.

18 nov 2022

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Det visar en undersökning som Brå publicerade i slutet av oktober.

18 nov 2022