Karensavdrag i stället för karensdag – om regeringen själv får bestämma

I propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" föreslår regeringen att nuvarande karensdag vid sjukfrånvaro ska ersättas med ett karensavdrag. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro och avdraget ska bli detsamma oavsett när arbetstagare är borta från arbetet.

Den 1 januari 2019 föreslås bestämmelserna i propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" att börja gälla. Det innebär att regeringen vill ersätta den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag. Syftet är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro och att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Förslaget kommer att omfatta samtliga arbetsgivare, men konsekvenserna kommer dock att beröra olika arbetsgivare i olika stor utsträckning. De som kommer att påverkas mest är arbetsgivare vars anställda har ojämna arbetstider och koncentrerad tjänstgöring, till exempel inom hotell- och restaurangbranschen samt kommun- och landstingssektorn. Med nuvarande bestämmelser förlorar den här gruppen arbetstagare en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Det vill alltså regeringen ändra på. För arbetstagare som arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, kommer karensavdraget inte innebära någon skillnad jämfört med idag.

För arbetsgivare med många anställda som arbetar få men långa arbetspass kan förslaget innebära ökade sjuklönekostnader. Anledningen är att det avdrag som arbetsgivare får göra idag minskar.

Vill du se fler nyheter på arbetsrättsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 1 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022

Omfattas en person som arbetar på distans från ett annat land av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen? Det analyserar vår expert Martina Axmin, Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet.

12 sep 2022

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022