Karensavdrag i stället för karensdag – om regeringen själv får bestämma

I propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" föreslår regeringen att nuvarande karensdag vid sjukfrånvaro ska ersättas med ett karensavdrag. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro och avdraget ska bli detsamma oavsett när arbetstagare är borta från arbetet.

Den 1 januari 2019 föreslås bestämmelserna i propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" att börja gälla. Det innebär att regeringen vill ersätta den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag. Syftet är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro och att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Förslaget kommer att omfatta samtliga arbetsgivare, men konsekvenserna kommer dock att beröra olika arbetsgivare i olika stor utsträckning. De som kommer att påverkas mest är arbetsgivare vars anställda har ojämna arbetstider och koncentrerad tjänstgöring, till exempel inom hotell- och restaurangbranschen samt kommun- och landstingssektorn. Med nuvarande bestämmelser förlorar den här gruppen arbetstagare en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Det vill alltså regeringen ändra på. För arbetstagare som arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, kommer karensavdraget inte innebära någon skillnad jämfört med idag.

För arbetsgivare med många anställda som arbetar få men långa arbetspass kan förslaget innebära ökade sjuklönekostnader. Anledningen är att det avdrag som arbetsgivare får göra idag minskar.

Vill du se fler nyheter på arbetsrättsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 1 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022

En kommun beslutade att personer som av religiösa eller kulturella skäl vägrar hälsa på det motsatta könet genom traditionell handhälsning inte ska anställas av kommunen. Förvaltningsrätten river upp beslutet eftersom det strider mot religionsfriheten och utgör diskriminering.

8 apr 2022

EU har beslutat att aktivera det så kallade massflyktsdirektivet. Vad innebär det för ukrainska personer som kommer till Sverige och vill arbeta? Vår jurist och redaktör Emma Wallin svarar på frågan.

17 mar 2022