Karensavdrag i stället för karensdag – om regeringen själv får bestämma

I propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" föreslår regeringen att nuvarande karensdag vid sjukfrånvaro ska ersättas med ett karensavdrag. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro och avdraget ska bli detsamma oavsett när arbetstagare är borta från arbetet.

Den 1 januari 2019 föreslås bestämmelserna i propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" att börja gälla. Det innebär att regeringen vill ersätta den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag. Syftet är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro och att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Förslaget kommer att omfatta samtliga arbetsgivare, men konsekvenserna kommer dock att beröra olika arbetsgivare i olika stor utsträckning. De som kommer att påverkas mest är arbetsgivare vars anställda har ojämna arbetstider och koncentrerad tjänstgöring, till exempel inom hotell- och restaurangbranschen samt kommun- och landstingssektorn. Med nuvarande bestämmelser förlorar den här gruppen arbetstagare en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Det vill alltså regeringen ändra på. För arbetstagare som arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, kommer karensavdraget inte innebära någon skillnad jämfört med idag.

För arbetsgivare med många anställda som arbetar få men långa arbetspass kan förslaget innebära ökade sjuklönekostnader. Anledningen är att det avdrag som arbetsgivare får göra idag minskar.

Vill du se fler nyheter på arbetsrättsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 1 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023