Karensavdrag i stället för karensdag – om regeringen själv får bestämma | JP Infonet

Karensavdrag i stället för karensdag – om regeringen själv får bestämma

I propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" föreslår regeringen att nuvarande karensdag vid sjukfrånvaro ska ersättas med ett karensavdrag. Syftet är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro och avdraget ska bli detsamma oavsett när arbetstagare är borta från arbetet.

Den 1 januari 2019 föreslås bestämmelserna i propositionen "Karensavdrag – en mer rättvis självrisk" att börja gälla. Det innebär att regeringen vill ersätta den nuvarande karensdagen med ett karensavdrag. Syftet är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro och att avdraget ska bli detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Förslaget kommer att omfatta samtliga arbetsgivare, men konsekvenserna kommer dock att beröra olika arbetsgivare i olika stor utsträckning. De som kommer att påverkas mest är arbetsgivare vars anställda har ojämna arbetstider och koncentrerad tjänstgöring, till exempel inom hotell- och restaurangbranschen samt kommun- och landstingssektorn. Med nuvarande bestämmelser förlorar den här gruppen arbetstagare en relativt stor del av inkomsten om karensdagen infaller under en dag med ett långt arbetspass. Det vill alltså regeringen ändra på. För arbetstagare som arbetar åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan, kommer karensavdraget inte innebära någon skillnad jämfört med idag.

För arbetsgivare med många anställda som arbetar få men långa arbetspass kan förslaget innebära ökade sjuklönekostnader. Anledningen är att det avdrag som arbetsgivare får göra idag minskar.

Vill du se fler nyheter på arbetsrättsområdet?

Läs då mer om informationstjänsten JP Arbetsrättsnet.

Senast uppdaterad 1 jun 2018

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Flemström
  • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Anders Elmer

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området