Kan ett handelsbolag ha rätt till momsavdrag för inköp av hästtransport trots att själva fordonet registrerats på en delägare istället för bolaget?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning med Jan Kleerup.

Ett handelsbolag vars verksamhet består av travsport och träning av travhästar har köpt in en hästtransport där momsen på köpet uppgått till 90 000 kronor. Fakturan är ställd på handelsbolaget men Transportstyrelsens registrering har gjorts på en delägare i bolaget då endast delägaren fick ta lån för inköpet av fordonet. Lånet är upptaget som privatlån i handelsbolaget. Fordonet har, enligt både köpare och säljare, egen karosserienhet och luftspalt men Skatteverket nekar avdrag dels ur ägarsynpunkt (eftersom handelsbolaget inte är registrerad ägare till bilen) och fordonssynpunkt då de hävdar att det är en personbil (lätt lastbil). Finns det något som kan få det att väga över till handelsbolagets fördel vad gäller momsavdraget?

Svar: Om det finns en luftspalt mellan förarhytten och skåpet ska fordonet inte betraktas som en personbil i momshänseende och då ska den ingående momsen vara avdragsgill om bilen används i momspliktig verksamhet, som är fallet här. Dock måste bilen ha förvärvats av samma part som bedriver den momspliktiga verksamheten, det vill säga handelsbolaget. Här har handelsbolaget förvärvat bilen enligt faktura och att sedan bilen hos Transportstyrelsen registreras på en av delägarna ska inte ha någon betydelse vad gäller rätten till avdrag hos handelsbolaget.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 15 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021