Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Indirekt diskriminering att välja bort arbetssökande som inte handhälsar på män

Att ha en policy som kräver att anställda och arbetssökande hälsar i hand på alla oavsett kön kan vara indirekt diskriminering. Det står klart i en dom från AD där ett tolkföretag avbröt ett rekryteringsförfarande sedan den arbetssökande kvinnan vägrat ta en manlig chef i hand.

Ett bolag ska betala 40 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna som vägrat handhälsa på en manlig chef under en anställningsintervju. Istället för att ta mannens hand lade kvinnan sin hand på hjärtat, samtidigt berättade hon att hon inte tog män i hand på grund av att hon är muslim. Chefen avbröt då omedelbart intervjun och därmed rekryteringsförfarandet. Bolaget förklarade att det inte accepterar att deras anställda behandlar personer olika på grund av kön. Bolaget har därför en policy som inte tillåter sina anställda att vägra ta andra i hand på grund av kön.

Det står enligt Arbetsdomstolen, AD, klart att kvinnan har missgynnats genom tillämpningen av bolagets policy och att denna policy särskilt missgynnar personer med viss religion. Frågan är då om de syften som policyn har är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftena.

Med kunskap om bakgrunden till kvinnans sätta att hälsa, finns det inte skäl att uppfatta en sådan hälsning som nedvärderande. Enligt AD skulle en mindre ingripande åtgärd än att kräva att hon ska ta alla i hand, kunna vara ett krav på att hon ska hälsa på alla på samma sätt oavsett könstillhörighet.

Det går inte heller att dra slutsatsen att kvinnan i andra avseenden inte skulle följa de krav på jämställt agerande som arbetsgivaren ställer bara för att hon följer ett religiöst påbud om att inte handhälsa på män. AD beaktar även att en sådan typ av policy som den bolaget hänvisar till utestänger personer som gör samma tolkning av islam som kvinnan, från delar av arbetsmarknaden.

AD anser inte heller att en tolk som av religiösa skäl hälsar genom att lägga handen på hjärtat bryter mot neutralitetsprincipen enligt god tolksed.

Sammantaget finner AD att bolagets policy inte är lämplig och nödvändig för att uppnå sina syften och att bolaget, genom att avbryta rekryteringsförfarandet, har utsatt kvinnan för indirekt diskriminering.

Publicerad 22 aug 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy