Hur ska byggmomsen redovisas?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning inom moms och skatterätt med Jan Kleerup.

Ett aktiebolag (byggbolag) uppför en fritidsbostad på en av bolaget köpt tomt. När allt är klart ska fastigheten säljas. Bolaget har valt att inte dra av ingående moms för att slippa lägga tillbaka den vid försäljningen av fastigheten. Byggtjänsterna köper man in från ett polskt byggföretag. Hur ska momsen redovisas/deklareras för denna tjänst?

Svar: Eftersom det är ett byggbolag, vilket innebär att man utför byggtjänster på uppdrag, är man skattskyldig till moms även för sådan här produktion i egen regi. Man kan då inte välja att inte redovisa moms för denna fritidsbostad. Om då det polska bolaget är ett byggbolag måste det momsregistreras i Sverige, men omvänd byggmoms ska tillämpas på fakturor till det svenska bolaget. Det innebär att det svenska byggbolaget ska redovisa utgående moms för fakturorna från det polska bolaget och dra av ingående moms med samma belopp. När byggnaden är färdig att tas i bruk ska det svenska bolaget redovisa utgående moms på sina kostnader för att uppföra huset. Någon motsvarande ingående moms finns då inte.

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 18 nov 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021