Logga in

Logga in formulär

Ange ditt användarnamn. Ange ditt lösenord. Glömt ditt lösenord?

Hur ser förslagen från utredningen om en mer likvärdig skola ut?

Regeringens särskilda utredare Björn Åstrand har nu överlämnat sin utredning om en mer likvärdig skola (SOU 2020:28) till utbildningsministern. Utredningens uppdrag har varit att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Här har vi sammanfattat några av utredningens förslag. 

Gemensamt skolval

Ett gemensamt skolval där alla vårdnadshavare och alla huvudmän deltar och som administreras av Skolverket. Det fria skolvalet ska behållas och det ska också även fortsatt finnas en garanti för elever att bli placerade vid en kommunal skolenhet i närhet till hemmet om vårdnadshavaren inte önskar en annan skola.

Reglering av urvalsgrunder till skolor

Vilka urvalsgrunder till skolor en huvudman ska kunna tillämpa ska förändras och regleras. Huvudmannen ska kunna använda sig av syskonförtur, geografiskt baserat urval, kvot eller skolspår/verksamhetsmässigt samband (uppflyttning till högre årskurs). Det ska också vara möjligthet att göra urvalet genom lottning. Urvalgrunder som kötid eller verksamhetsmässigt samband mellan förskola och förskoleklass ska inte vara tillåtna. 

Ersättningen till enskilda huvudmän ska förändras

Avdrag ska göras för de merkostnader som uppstår p.g.a. att olika huvudmän har olika ansvar. Kommunen har, till skillnad från enskilda huvudmän, ansvar att dels erbjuda alla barn i kommunen en plats i en skola nära hemmet, dels ha beredskap att ta emot nya elever, något utredningen funnit genererar betydande merkostnader över tid.

Riktade statsbidrag slås ihop

Flertalet riktade statsbidrag slås samman till ett sektorsbidrag till skolan. Sektorsbidraget ska stödja skolverksamheten och stimulera skolutveckling utifrån lokala behov och prioriteringar. För att erhålla statsbidrag ska huvudmannen sammanställa en treårig handlingsplan för att stärka likvärdighet och undervisningskvalitet. Resultatet av handlingsplanen ska följas upp och redovisas och Skolverket ska följa och stödja huvudmännens arbete. Staten föreslås också skjuta till ytterligare 3 miljarder kronor till sektorsbidraget. 

Skolverket bör skapa regional organisation

För att säkerställa ett aktivt och nära samarbete med huvudmännen i varje region bör Skolverket etablera en tydlig regional närvaro som också kan underlätta samarbetet mellan olika huvudmän. 

 

Publicerad 13 maj 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy