Logga in

Glömt ditt lösenord?

Hur hanterar vi att många elever är hemma trots att skolan är öppen?

Många skolor rapporterar om att fler elever är vanligt är frånvarande. Det kan handla om att fler elever är sjuka eller att elever hålls hemma av sina vårdnadshavare för att undvika coronaviruset. Våra jurister resonerar kring vilka verktyg skolan har för att hantera situationen. 

skola_hur_hanterar_vi_att_manga_elever_ar_hemma_trots_att_skolan_ar_oppen_16x9.jpg

Det är viktigt att notera att alla nya regler i förordningen bara gäller när en skola helt eller delvis stängts. Det är alltså inte möjligt att tillämpa bestämmelserna i förordningen om en skola inte hålls eller har hållits stängd. Det här gör att det inte finns några särskilda bestämmelser om hur skolor ska hantera att många elever varit hemma och missat undervisning under den här våren trots att deras skola varit öppen som vanligt. Det är tänkbart att många öppna skolor kommer att ha elever som exempelvis varit i karantän efter att ha vistats i riskområden eller varit hemma på grund av sjukdom i större utsträckning än normalt. Men dessa kan alltså inte som det ser ut just nu få distansundervisning eller andra undervisningstider enligt förordningen, utan får ta igen den förlorade undervisningen enligt skollagens vanliga bestämmelser.

Det finns heller ingen särskild reglering kring vårdnadshavare som håller sina barn hemma, exempelvis för att de själva eller barnen känner sig oroliga med anledning av coronaviruset. Har barnet inte giltigt skäl till frånvaron, som exempelvis sjukdom eller läkarrekommendation, ska den betraktas som olovlig. Utan att gå in närmare på bedömningen i dessa fall kan sägas att det, i vart fall efter en tid, bör bli aktuellt att överväga ett föreläggande mot vårdnadshavarna om de håller ett barn hemma i strid med skolplikten. Även skollagens krav på att utreda orsakerna till omfattande frånvaro och sätta in åtgärder för att hantera den, kvarstår i dessa fall.

Den här artikeln är hämtad från JP Skolnet. Vill du bevaka skolans område? Ansök om ett kostnadsfritt testkonto

Publicerad 27 apr 2020

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy