Försvarsadvokat Johan Eriksson blir ny expert för JP Brottmålsnet och JP Polisnet

Johan Eriksson är delägare i advokatbyrån Försvarsadvokaterna och är en av landets främsta och mest anlitade försvarsadvokater. Han har ett stort intresse för rättssäkerhetsfrågor och särskild kunskap om polisiära utredningsmetoder och kriminaltekniska frågor.

I Försvararakademins regi håller han tillsammans med advokat Lars Kruse bland annat en fördjupningskurs för försvarsadvokater som behandlar brottmålsprocessen i ett praktiskt perspektiv. Johan Eriksson är även ansvarig för Advokatsamfundets kurs ”Förhörsteknik i brottmål”. Han kommer framöver att skriva analyser och kommentarer till aktuella rättsfall, ny lagstiftning och förarbeten för JP Brottmålsnet.

Johan Eriksson har också ett stort intresse för polisfrågor och särskilda kunskaper i hur polisen arbetar. Genom åren har han företrätt otaliga poliser som misstänkts för brott och kommer därför att skriva analyser även för JP Polisnet.

JP Brottmålsnet vänder sig till dig som arbetar med brottmål och vill hålla dig uppdaterad på ett lätt och smidigt sätt. JP Polisnet erbjuder motsvarande möjlighet men är skräddarsydd för dig som jobbar inom Polisen. Med tjänsterna får du full bevakning av rättspraxis, källmaterial och nyhetsmedia på respektive område. Läs mer om JP Brottmålsnet och JP Polisnet samt testa tjänsterna redan i dag!

Publicerad 3 jul 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom straffrätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Straffrättsnet

    Tjänsten för dig som arbetar som försvarsadvokat, målsägandebiträde, åklagare, domare eller forskar inom straffrätt.
  • JP RättsfallsnetBrottmål

    JP Rättsfallsnet–Brottmål ger dig tillgång till alla domar inom straffrättsområdet.
  • JP RättsfallsnetLRV

    Tjänsten ger dig tillgång till alla domar som har avgjorts med stöd av lagen om rättspsykiatrisk vård.

Nyheter

Här analyseras Högsta domstolens dom ”Medhjälparen i Linanäs”.

11 sep 2023

Vår expert Karoline Fridolf analyserar Högsta domstolens dom ”Vapenattrappen”.

1 sep 2023