Företag ansåg sig ha hyrt in målare men döms som arbetsgivare

Företaget hävdade att de tre målarna varit inhyrda via ett bemanningsföretag och menade därför att målarna inte hade rätt att kräva dem på icke utbetalda löner. Men nu har Arbetsdomstolen slagit fast att företaget var arbetsgivare och har ansvar för att betala ut målarnas löner.

arbetsliv_Foretag_ansag_sig_ha_hyrt_in_malare_men_doms_som_arbetsgivare_16x9.jpg

Bakgrund


Tre målare utförde arbete för ett måleriföretag. De använde sig av måleriföretages firmabil, klädde sig i deras kläder, sjukanmälde sig till företagets chef och betalade bensinen med dennes bankkort. När de under ett antal månader 2016–2017 inte fick ut någon lön riktade de krav mot vem de ansåg var deras arbetsgivare, måleriföretaget. Men svaret de fick var att de inte varit anställda hos företaget och därför inte kunde rikta lönekraven mot måleriföretaget. Företaget hävdade nämligen att målarna arbetat på deras uppdrag, men varit anställda i och inhyrda från ett bemanningsbolag.

Arbetsdomstolen


Arbetsdomstolen, AD, håller inte med. Via bland annat fakturor har AD kommit fram till att alla tre har arbetat för bolaget och att lönekraven ska ställas till bolaget.

AD konstaterar att det i och för sig är visat att måleriföretaget och bemanningsföretaget kommit överens om att bemanningsföretagaren skulle betala lönerna och sedan fakturera måleriföretaget, vilket också skett under större delen av anställningarna. Men detta är i sig inte avgörande för vem som ska ansvara för lönekraven i efterhand, utan det avgörande är i stället vad som avtalats mellan målarna och bolagen.

Inför anställningarna har samtliga tre målare haft kontakt med en behörig företrädare för måleriföretaget, som de också kommit överens med om lön. I motsats till vad företrädaren själv hävdat, anser AD att det inte är visat att företrädaren då gjorde klart för målarna att någon annan än bolaget var avtalspart.

Målarna ska därmed anses ha varit anställda av måleriföretaget som alltså ska betala ut 28 000 respektive 47 000 och 91 000 kronor till de tre målarna. Företaget ska även betala Målareförbundet 300 000 kronor för att ersätta rättegångskostnader.

Publicerad 19 mar 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys redogör vår expert Martha Gurmu för vilket ansvar arbetsgivaren har i samband med en förhöjd terrorhotnivå.

9 nov 2023

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare. Ändringen börjar gälla den 1 november 2023. 

23 okt 2023

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023