FN:s barnkonvention blir svensk lag - JP Infonet

FN:s barnkonvention blir svensk lag

Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention blir nu lag i Sverige. Sverige godkände konventionen redan 1990 och vi har sedan dess varit skyldiga att följa den, men det är först nu den får genomslag i lagstiftning.
 

Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Därför har riksdagen nu sagt ja till att konventionen ska bli lag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

För att ett barnrättsbaserat synsätt ska få genomslag i praktiken menar regeringen att det krävs ytterligare åtgärder vid sidan av lagstiftningen. Därför kommer även en vägledning att tas fram för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Regeringen redovisar också de åtgärder som pågår, i kommuner, landsting och statliga myndigheter för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga genom ett kunskapslyft. 

Vill du veta hur barnkonventionen kommer att påverka arbetet i skolan?

Missa inte vår nyhetsdag Skoljuridikens dag den 20 september där vi pratar om just detta och även mycket mer. Se schema för dagen och anmäl dig här.

Senast uppdaterad 14 jun 2018

Mer om Skola
Utbildningar
  • Under denna heldagskurs gör vi en grundlig genomgång av regelverket kring godkännande och tillsyn av fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet. Kursen är uppdaterad med de nya regler från 1 jan 2019 om utökad prövning av enskild huvudman för förskola.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Nu gäller nya krav på ledning och ägare i fristående skolor och förskolor. Reglerna innebär bland annat krav på verksamhetens ekonomi och att ägare och ledning ska ha kunskap om och lämplighet för uppdraget.

    Stockholm Fullt 1-dagskurs Se alternativa kursdatum Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen ger en heltäckande genomgång av regelverket kring skolplikt utifrån ett praktiskt perspektiv. Vi fokuserar på ansvarsfrågor, gränsdragningsproblem samt rätten att fullgöra skolplikten. Kursen riktar sig både till kommunen och till fristående skolor och inkluderar de nya reglerna som gör förskoleklassen obligatorisk fr.o.m 2018.

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området