FN:s barnkonvention blir svensk lag

Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention blir nu lag i Sverige. Sverige godkände konventionen redan 1990 och vi har sedan dess varit skyldiga att följa den, men det är först nu den får genomslag i lagstiftning.
 

Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Därför har riksdagen nu sagt ja till att konventionen ska bli lag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

För att ett barnrättsbaserat synsätt ska få genomslag i praktiken menar regeringen att det krävs ytterligare åtgärder vid sidan av lagstiftningen. Därför kommer även en vägledning att tas fram för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Regeringen redovisar också de åtgärder som pågår, i kommuner, landsting och statliga myndigheter för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga genom ett kunskapslyft. 

Vill du veta hur barnkonventionen kommer att påverka arbetet i skolan?

Missa inte vår nyhetsdag Skoljuridikens dag den 20 september där vi pratar om just detta och även mycket mer. Se schema för dagen och anmäl dig här.

Publicerad 14 jun 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Skolnet

    Juridisk informationstjänst för dig som arbetar med skolfrågor.
  • JP RättsfallsnetSekretess

    JP Rättsfallsnet–Sekretess ger dig tillgång till alla domar om sekretess som avgjorts med stöd av tryckfrihetsförordningen och OSL.
  • JP RättsfallsnetSkola

    JP Rättsfallsnet–Skola ger dig till tillgång till alla domar på skolans område.

Nyheter

I denna sammanställning hittar du ett urval av de lagändringar som trädde i kraft under sommaren 2023 inom skolområdet.

28 aug 2023

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att elevens val avskaffas i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

23 aug 2023

Läs skoljuristens svar här!

18 aug 2023