FN:s barnkonvention blir svensk lag

Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention blir nu lag i Sverige. Sverige godkände konventionen redan 1990 och vi har sedan dess varit skyldiga att följa den, men det är först nu den får genomslag i lagstiftning.
 

Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Därför har riksdagen nu sagt ja till att konventionen ska bli lag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

För att ett barnrättsbaserat synsätt ska få genomslag i praktiken menar regeringen att det krävs ytterligare åtgärder vid sidan av lagstiftningen. Därför kommer även en vägledning att tas fram för hur man metodmässigt kan gå tillväga vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Regeringen redovisar också de åtgärder som pågår, i kommuner, landsting och statliga myndigheter för att öka kunskapen om barnkonventionen bland barn och unga genom ett kunskapslyft. 

Vill du veta hur barnkonventionen kommer att påverka arbetet i skolan?

Missa inte vår nyhetsdag Skoljuridikens dag den 20 september där vi pratar om just detta och även mycket mer. Se schema för dagen och anmäl dig här.

Senast uppdaterad 14 jun 2018

Mer om Skola

Utbildningar

  • Under denna heldagskurs gör vi en noggrann genomgång av det regelverk och praxis som finns på området, med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskild fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Kursen innehåller en genomgång av den juridik som har praktisk betydelse för förskolan, såsom skollagens inflytande, förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess m.m. Kursen vänder sig till dig som arbetar med lednings-  eller samordningsansvar inom förskolan, såväl inom kommunal som privat verksamhet.

    Stockholm Föreläsare: Mikael Hellstadius
  • Denna halvdagskurs fokuserar på tilläggsbeloppet ur ett praktiskt perspektiv och riktar sig till alla som arbetar med detta inom såväl kommun som fristående verksamheter.

    Stockholm ½-dagskurs Föreläsare: Mikael Hellstadius

Prenumerera på vårt fokusbrev Skola

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området