Logga in

Glömt ditt lösenord?

Fler skolor hade allvarliga brister under 2018

I Skolinspektionens rapport framkommer det att antalet skolor med så pass allvarliga brister att myndigheten tvingats göra så kallade skarpa ingripanden har ökat.

Ett viktigt tema för Skolinspektionens årsrapport för 2018 är skolhuvudmännens strategiska styrning för ökad likvärdighet. Skolinspektionen lyfter bland annat att flera huvudmän inte gör tillräckligt aktiva och stödjande satsningar för att möta skolors olika behov. 

Enligt årsrapporten har skolor som fått viten efter omfattande brister ökat från 101 skolor år 2016 till 125 skolor år 2018. Skolinspektionen tvingades också stänga ner sex friskolor som en följd av stora brister under 2018, vilket är det högsta antalet hittills.

skolinspektionen_rapport2018_16x9.jpg

– Skolor med större utmaningar har ofta svårare att rekrytera och behålla personal, därför behöver skolhuvudmännen ta ett större övergripande ansvar. Det är enbart huvudmännen som utifrån sin position kan skapa överblick och stödja med satsningar. Det handlar inte alltid om ekonomiska resurser.  Ett exempel är att skolhuvudmännen strategiskt kan styra var förstelärarsatsningarna ska sättas in, menar Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Under 2018 har Skolinspektionen också identifierat flera långvariga situationer med omfattande brister på ett antal skolor. Fler beslut än tidigare har inneburit skarpa ingripanden under 2018. Det handlar både om antalet förelägganden som förenats med vite och om huvudmän som fått sitt tillstånd att driva skola återkallat. Myndigheten har även för första gången vidtagit statliga åtgärder för rättelse, ett beslut som togs i januari 2019 om en skola i Botkyrka kommun.

Skolinspektionen framhåller att rapporten visar att flera huvudmän behöver visa ett stödjande huvudmannaskap för att klara likvärdighetsproblemen.

Publicerad 19 mar 2019

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skoljuridik:

Se vår integritetspolicy