Finns det möjlighet till momsavdrag för kostnader i bolag som inte är momspliktigt?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning med Jan Kleerup.

Bolag A, som inte är momspliktigt, ingår i en koncern med flera momspliktiga bolag, bland annat bolag B. Revisionsarvodet faktureras bolag A men betalas av bolag B på grund av att bolag A inte har någon kassa. Är det korrekt att det inte går att dra av någon ingående moms på kostnaden i bolag A eller finns det någon möjlighet att få göra momsavdrag?

Svar: Detta är ett utlägg som bolag B gör för bolag A:s räkning. Om bolag A hade varit momspliktigt hade detta bolag haft avdragsrätt för den ingående momsen även om bolag B betalade fakturan. Nu är inte bolag A momspliktigt och då saknas avdragsrätt för den ingående momsen. Eftersom fakturan är utställd på bolag A och det är detta bolags kostnad kan inte heller bolag B få avdragsrätt. 

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 15 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Skatteförfarandelagen med kommentarer

    Kommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Lagkommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021