Logga in

Glömt ditt lösenord?

Finns det möjlighet till momsavdrag för kostnader i bolag som inte är momspliktigt?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning med Jan Kleerup.

Bolag A, som inte är momspliktigt, ingår i en koncern med flera momspliktiga bolag, bland annat bolag B. Revisionsarvodet faktureras bolag A men betalas av bolag B på grund av att bolag A inte har någon kassa. Är det korrekt att det inte går att dra av någon ingående moms på kostnaden i bolag A eller finns det någon möjlighet att få göra momsavdrag?

Svar: Detta är ett utlägg som bolag B gör för bolag A:s räkning. Om bolag A hade varit momspliktigt hade detta bolag haft avdragsrätt för den ingående momsen även om bolag B betalade fakturan. Nu är inte bolag A momspliktigt och då saknas avdragsrätt för den ingående momsen. Eftersom fakturan är utställd på bolag A och det är detta bolags kostnad kan inte heller bolag B få avdragsrätt. 

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 15 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

Nyheter

HFD meddelade i september dom i mål 1041-1043-22 avseende avdragsrätt för ingående mervärdesskatt när ett holdingbolag säljer sitt dotterbolag. HFD återförvisar målet till kammarrätten, men gör ändå några klargörande uttalanden. Här analyseras domen. 

2 nov 2023

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021