Finns det möjlighet till momsavdrag för kostnader i bolag som inte är momspliktigt?

Denna fråga är ett exempel från vår onlinerådgivning med Jan Kleerup.

Bolag A, som inte är momspliktigt, ingår i en koncern med flera momspliktiga bolag, bland annat bolag B. Revisionsarvodet faktureras bolag A men betalas av bolag B på grund av att bolag A inte har någon kassa. Är det korrekt att det inte går att dra av någon ingående moms på kostnaden i bolag A eller finns det någon möjlighet att få göra momsavdrag?

Svar: Detta är ett utlägg som bolag B gör för bolag A:s räkning. Om bolag A hade varit momspliktigt hade detta bolag haft avdragsrätt för den ingående momsen även om bolag B betalade fakturan. Nu är inte bolag A momspliktigt och då saknas avdragsrätt för den ingående momsen. Eftersom fakturan är utställd på bolag A och det är detta bolags kostnad kan inte heller bolag B få avdragsrätt. 

Har du frågor inom moms och skatterätt som du behöver hjälp med? Upptäck vår juridiska rådgivning!

Publicerad 15 sep 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021