Insatser under jourtid

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_insatser_under_jourtid_16x9.jpg

Fråga:
Vi har personal inom personlig assistans som jobbar jour nattetid hos en brukare som har livsuppehållande insatser. Varje natt väcks personalen av att brukaren vill gå på toaletten, få vatten, ordna något med slangar som ligger fel eller annan liknande icke planerad insats. I snitt så sker detta 2–4 ggr per natt under 00–06.

Är det för många akuta insatser för att vi ska kunna fortsätta ha jourpass? Finns det någon tolkning kring hur många akuta insatser det kan vara för att vi ska kunna ha jourpass? Föranleder detta att vi måste vaken natt istället?

Svar:
Tanken med jourtid är att arbetstagaren ska utföra arbete vid behov. Arbetstidslagens regler om jourtid är dispositiv och många bestämmelser regleras istället i kollektivavtal.

Mellan SKL och Kommunal finns bilaga J som reglerar jourpassen och 2017 infördes nya skrivningar om så kallad fredad jour. Med de nya bestämmelserna förtydligades att endast akuta insatser får utföras mellan klockan 00–06. Arbetsgivaren kan alltså inte förlägga planerade insatser under denna tid och kalla det för jourtid, då handlar det istället om vaken natt. Däremot kan enstaka planerade insatser förekomma klockan 00–06, det kan exempelvis vara att man ger medicin under jourtiden, men då krävs att man kommit överens om det i ett lokalt kollektivavtal.

Det finns ingen maxgräns för antal akuta insatser under ett jourpass. Det är dock viktigt att den jourhavande personalen noterar hur ofta och hur länge insatser behövs. Om det sker alltför ofta och varaktigt kanske schemat behöver tas upp till förhandling så att arbetet istället förläggs som vaken natt. Men som sagt, någon maxgräns finns inte reglerad.

Frågan är besvarad av jurist Karin Otterheim, redaktör för JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 6 dec 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

För första gången ger Diskrimineringsombudsmannen ut en rapport som på en övergripande nivå beskriver diskriminering i Sverige.

5 jun 2023

Nya forskningsrön gör att Myndigheten för arbetsmiljökunskap behöver uppdatera riktlinjerna som de ger ut för alkoholproblem på arbetsplatser. De nya riktlinjerna beräknas vara klara hösten 2023.

5 jun 2023

Juli är den månad då flest unga skadas på jobbet. Nu inspekterar Arbetsmiljöverket arbetsplatser som är vanliga bland ungdomar.

5 jun 2023