Insatser under jourtid | JP Infonet

Insatser under jourtid

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_insatser_under_jourtid_16x9.jpg

Fråga:
Vi har personal inom personlig assistans som jobbar jour nattetid hos en brukare som har livsuppehållande insatser. Varje natt väcks personalen av att brukaren vill gå på toaletten, få vatten, ordna något med slangar som ligger fel eller annan liknande icke planerad insats. I snitt så sker detta 2–4 ggr per natt under 00–06.

Är det för många akuta insatser för att vi ska kunna fortsätta ha jourpass? Finns det någon tolkning kring hur många akuta insatser det kan vara för att vi ska kunna ha jourpass? Föranleder detta att vi måste vaken natt istället?

Svar:
Tanken med jourtid är att arbetstagaren ska utföra arbete vid behov. Arbetstidslagens regler om jourtid är dispositiv och många bestämmelser regleras istället i kollektivavtal.

Mellan SKL och Kommunal finns bilaga J som reglerar jourpassen och 2017 infördes nya skrivningar om så kallad fredad jour. Med de nya bestämmelserna förtydligades att endast akuta insatser får utföras mellan klockan 00–06. Arbetsgivaren kan alltså inte förlägga planerade insatser under denna tid och kalla det för jourtid, då handlar det istället om vaken natt. Däremot kan enstaka planerade insatser förekomma klockan 00–06, det kan exempelvis vara att man ger medicin under jourtiden, men då krävs att man kommit överens om det i ett lokalt kollektivavtal.

Det finns ingen maxgräns för antal akuta insatser under ett jourpass. Det är dock viktigt att den jourhavande personalen noterar hur ofta och hur länge insatser behövs. Om det sker alltför ofta och varaktigt kanske schemat behöver tas upp till förhandling så att arbetet istället förläggs som vaken natt. Men som sagt, någon maxgräns finns inte reglerad.

Frågan är besvarad av jurist Karin Otterheim, redaktör för JP Arbetsrättsnet.

Senast uppdaterad 6 dec 2018

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Stefan Flemström
  • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.(6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Kursledare: Anders Elmer

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området