Får man be på arbetstid? | JP Infonet

Får man be på arbetstid?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_far_man_be_pa_arbetstid_16x9.jpg

Fråga: 
Hur ska arbetsgivaren hantera bön under arbetstid? Är det tillåtet?

Svar: 
Att kunna utöva sin religion är en grundläggande mänsklig rättighet och har därför ett högt skyddsvärde. Vid sidan om den så kallade religionsfriheten finns arbetsgivarens arbetsledningsrätt, som även den är stark. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren en stor befogenhet att bestämma arbetstider och att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren har alltså rätt att kräva att det dagliga arbetet ska fungera.

Man kan tänka sig att dessa två kombinerat innebär en krock, men så länge arbetstagaren kan sköta sina arbetsuppgifter finns alltså ingenting som hindrar honom eller henne från att utöva sin religion på arbetstid. Självklart inom rimliga gränser. Men oftast borde det inte innebära några problem, för när en kollega går ut för att röka eller äta en frukt kan en annan gå och be.

Däremot är det förstås inte lika enkelt i alla yrken. För det säger sig nog självt att en kirurg eller tandläkare inte kan lämna sin patient några minuter för att utöva sin religion. Samma sak får nog anses gälla möten eller enskilda arbetsuppgifter som måste skötas där och då.

Kortfattat gäller alltså att så länge religionsutövningen inte hindrar arbetstagaren från att sköta sitt arbete så är arbetsgivaren skyldig att tillåta bön under arbetstid. Det är dock viktigt att samma regler gäller för alla.

Frågan är besvarad av jurist Karin Otterheim, redaktör för JP Arbetsrättsnet.

Senast uppdaterad 9 nov 2018

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Kursen ger dig en uppdatering inom det arbetsrättsliga området gällande begreppet ”personliga skäl”. Fokus ligger på misskötsamhet, illojalitet, kompetensbrister, sjukdom inklusive missbruksproblematik samt brottslighet både inom och utom tjänsten. (6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Stefan Flemström
  • Kursen vänder sig till dig som arbetar med arbetsrättsliga frågor och är i behov av en uppdatering eller av fördjupad kunskap inom området lojalitet och konkurrens.(6 undervisningstimmar)

    Stockholm 1-dagskurs Föreläsare: Anders Elmer

Om JP Infonet


JP Infonet erbjuder tjänster och vägledning för dig som berörs av juridik i din yrkesroll. Vår vision är att tillgängliggöra juridiken, så att du som kund ska få all information, beslutsstöd och kompetens du behöver – på det sätt som du föredrar.

Mer om oss

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området