Får man be på arbetstid?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_far_man_be_pa_arbetstid_16x9.jpg

Fråga: 
Hur ska arbetsgivaren hantera bön under arbetstid? Är det tillåtet?

Svar: 
Att kunna utöva sin religion är en grundläggande mänsklig rättighet och har därför ett högt skyddsvärde. Vid sidan om den så kallade religionsfriheten finns arbetsgivarens arbetsledningsrätt, som även den är stark. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren en stor befogenhet att bestämma arbetstider och att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren har alltså rätt att kräva att det dagliga arbetet ska fungera.

Man kan tänka sig att dessa två kombinerat innebär en krock, men så länge arbetstagaren kan sköta sina arbetsuppgifter finns alltså ingenting som hindrar honom eller henne från att utöva sin religion på arbetstid. Självklart inom rimliga gränser. Men oftast borde det inte innebära några problem, för när en kollega går ut för att röka eller äta en frukt kan en annan gå och be.

Däremot är det förstås inte lika enkelt i alla yrken. För det säger sig nog självt att en kirurg eller tandläkare inte kan lämna sin patient några minuter för att utöva sin religion. Samma sak får nog anses gälla möten eller enskilda arbetsuppgifter som måste skötas där och då.

Kortfattat gäller alltså att så länge religionsutövningen inte hindrar arbetstagaren från att sköta sitt arbete så är arbetsgivaren skyldig att tillåta bön under arbetstid. Det är dock viktigt att samma regler gäller för alla.

Frågan är besvarad av jurist Karin Otterheim, redaktör för JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 9 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

I denna analys diskuterar JP Infonets expert Lucas Wahlsjö begreppen skiljande från anställning och tvåmånadersregeln, men framförallt vikten av att ha tillräcklig stödbevisning när ord står mot ord mellan arbetsgivare och arbetstagare.

19 maj 2022

Frågan om ledighet för att tjänstgöra inom försvaret väcks inte minst med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Vad gäller egentligen för svenska arbetstagare som vill tjänstgöra inom det svenska försvaret? Vår jurist Emma Wallin svarar på frågan.

19 maj 2022

En underläkare ansåg sig diskriminerad på grund av ålder, etnicitet, modersmål och utländsk examen när han inte fick AT-tjänstgöring. Tingsrätten konstaterar att underläkarens personliga brev är mycket allmänt hållet i jämförelse med de kandidater som har kallats till intervju. Mannen kan därför inte anses ha varit i en jämförbar situation med övriga sökanden.

14 apr 2022