Får man be på arbetstid?

Vi vill inledningsvis upplysa om att svaret som ges är övergripande och inte en rekommendation till beslut i något enskilt fall.

arbetsliv_far_man_be_pa_arbetstid_16x9.jpg

Fråga: 
Hur ska arbetsgivaren hantera bön under arbetstid? Är det tillåtet?

Svar: 
Att kunna utöva sin religion är en grundläggande mänsklig rättighet och har därför ett högt skyddsvärde. Vid sidan om den så kallade religionsfriheten finns arbetsgivarens arbetsledningsrätt, som även den är stark. Arbetsledningsrätten ger arbetsgivaren en stor befogenhet att bestämma arbetstider och att leda och fördela arbetet. Arbetsgivaren har alltså rätt att kräva att det dagliga arbetet ska fungera.

Man kan tänka sig att dessa två kombinerat innebär en krock, men så länge arbetstagaren kan sköta sina arbetsuppgifter finns alltså ingenting som hindrar honom eller henne från att utöva sin religion på arbetstid. Självklart inom rimliga gränser. Men oftast borde det inte innebära några problem, för när en kollega går ut för att röka eller äta en frukt kan en annan gå och be.

Däremot är det förstås inte lika enkelt i alla yrken. För det säger sig nog självt att en kirurg eller tandläkare inte kan lämna sin patient några minuter för att utöva sin religion. Samma sak får nog anses gälla möten eller enskilda arbetsuppgifter som måste skötas där och då.

Kortfattat gäller alltså att så länge religionsutövningen inte hindrar arbetstagaren från att sköta sitt arbete så är arbetsgivaren skyldig att tillåta bön under arbetstid. Det är dock viktigt att samma regler gäller för alla.

Frågan är besvarad av jurist Karin Otterheim, redaktör för JP Arbetsrättsnet.

Publicerad 9 nov 2018

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022

Omfattas en person som arbetar på distans från ett annat land av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen? Det analyserar vår expert Martina Axmin, Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet.

12 sep 2022

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022