Fackförbund förlorar strid om beredskapstjänstgöring

I slutet på april konstaterade Arbetsdomstolen att Svenska Byggnadsarbetareförbundet förlorat striden om tolkningen av ett nytt avtal med VVS Företagen. Det nya avtalet går ut på att företaget har rätt att schemalägga beredskapstjänstgöring, en typ av jourtjänstgöring där arbetstagaren måste komma in till arbetsplatsen inom en timme om det skulle behövas.

Arbetsdomstolen konstaterar att kollektivavtalets regel ”det går att beordra arbetstagaren att stå till förfogande först när det är fara i dröjsmål” är svårbegriplig. Om det är ”fara i dröjsmål” har behovet av att en arbetstagare ska stå till förfogade redan passerat. På den punkten ger därmed domstolen företaget rätt. 


Företaget får nu rätt att schemalägga beredskapstjänstgöring enligt Arbetsdomstolen

Även det tidigare avtalet gav arbetsgivaren rätt att begära beredskapstjänstgöring. Skillnaden menar fackförbundet är att företaget nu vill schemalägga beredskapstjänsten. Fackförbundet menar att företaget endast ska kunna begära beredskapstjänstgöring när det kan bli farligt att arbetet blir försenat och att schemaläggning därför inte kan vara möjlig att göra.

Företaget gör en annan tolkning av avtalet och menar att kravet på ”fara i dröjsmål” endast gäller rätten att kräva att arbetstagaren utför arbete under beredskapen. Det behöver alltså inte vara risk för fara för att få beordra en arbetstagare att ha beredskapstjänstgöring. Eftersom arbetsdomstolen höll med företaget om detta kan företaget från och med nu schemalägga beredskapstjänstgöring på deras arbetsplatser.

Arbetsdomstolens tolkningar och ett referat av domen hittar du i JP Arbetsrättsnet. Vill du ta del av denna typ av material kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här

Publicerad 16 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Att leva med skyddade personuppgifter innebär en uppenbar risk för att uppgifterna röjs av arbetsgivaren eller av andra myndigheter. I denna analys beskriver vår expert Caroline Möncke Almberg hur man som arbetsgivare kan agera för att undvika att sprida personuppgifter i onödan.

13 sep 2022

Omfattas en person som arbetar på distans från ett annat land av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen? Det analyserar vår expert Martina Axmin, Jur.dr i socialrätt och postdoktor vid Lunds Universitet.

12 sep 2022

En församling krävde att en anställd skulle närvara vid religiösa ceremonier. Diskrimineringsombudsmannen anser att den anställde inte utsatts för direkt eller indirekt diskriminering genom det uppställda kravet. Församlingen har därmed inte överträtt förbudet mot diskriminering i arbetslivet.

20 jun 2022