Fackförbund förlorar strid om beredskapstjänstgöring

I slutet på april konstaterade Arbetsdomstolen att Svenska Byggnadsarbetareförbundet förlorat striden om tolkningen av ett nytt avtal med VVS Företagen. Det nya avtalet går ut på att företaget har rätt att schemalägga beredskapstjänstgöring, en typ av jourtjänstgöring där arbetstagaren måste komma in till arbetsplatsen inom en timme om det skulle behövas.

Arbetsdomstolen konstaterar att kollektivavtalets regel ”det går att beordra arbetstagaren att stå till förfogande först när det är fara i dröjsmål” är svårbegriplig. Om det är ”fara i dröjsmål” har behovet av att en arbetstagare ska stå till förfogade redan passerat. På den punkten ger därmed domstolen företaget rätt. 


Företaget får nu rätt att schemalägga beredskapstjänstgöring enligt Arbetsdomstolen

Även det tidigare avtalet gav arbetsgivaren rätt att begära beredskapstjänstgöring. Skillnaden menar fackförbundet är att företaget nu vill schemalägga beredskapstjänsten. Fackförbundet menar att företaget endast ska kunna begära beredskapstjänstgöring när det kan bli farligt att arbetet blir försenat och att schemaläggning därför inte kan vara möjlig att göra.

Företaget gör en annan tolkning av avtalet och menar att kravet på ”fara i dröjsmål” endast gäller rätten att kräva att arbetstagaren utför arbete under beredskapen. Det behöver alltså inte vara risk för fara för att få beordra en arbetstagare att ha beredskapstjänstgöring. Eftersom arbetsdomstolen höll med företaget om detta kan företaget från och med nu schemalägga beredskapstjänstgöring på deras arbetsplatser.

Arbetsdomstolens tolkningar och ett referat av domen hittar du i JP Arbetsrättsnet. Vill du ta del av denna typ av material kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här

Senast uppdaterad 16 maj 2016

Mer om Arbetsrätt
Utbildningar
  • Är du chef och har personalansvar eller jobbar du med HR-frågor inom offentlig sektor, och vill lära dig med om praktiskt dataskyddsarbete inom kommunledning eller förvaltning är det här en kurs för dig.

    Helsingborg 1-dagskurs Kursledare: Laura Gashi, Emma Svärd
  • Kursen riktar sig till chefer och anställda som behöver kännedom om vilka lagar och föreskrifter som gäller och som behöver ta ett strategiskt och systematiskt grepp om hur man arbetar förebyggande och åtgärdande kring problem med hot, våld och trakasserier i sin organisation.

    Online 1-dagskurs Kursledare: Susanne Strand, Jessica Deinoff

Prenumerera på vårt fokusbrev

Se vår integritetspolicy

Webbtjänster inom området