Fackförbund förlorar strid om beredskapstjänstgöring

I slutet på april konstaterade Arbetsdomstolen att Svenska Byggnadsarbetareförbundet förlorat striden om tolkningen av ett nytt avtal med VVS Företagen. Det nya avtalet går ut på att företaget har rätt att schemalägga beredskapstjänstgöring, en typ av jourtjänstgöring där arbetstagaren måste komma in till arbetsplatsen inom en timme om det skulle behövas.

Arbetsdomstolen konstaterar att kollektivavtalets regel ”det går att beordra arbetstagaren att stå till förfogande först när det är fara i dröjsmål” är svårbegriplig. Om det är ”fara i dröjsmål” har behovet av att en arbetstagare ska stå till förfogade redan passerat. På den punkten ger därmed domstolen företaget rätt. 


Företaget får nu rätt att schemalägga beredskapstjänstgöring enligt Arbetsdomstolen

Även det tidigare avtalet gav arbetsgivaren rätt att begära beredskapstjänstgöring. Skillnaden menar fackförbundet är att företaget nu vill schemalägga beredskapstjänsten. Fackförbundet menar att företaget endast ska kunna begära beredskapstjänstgöring när det kan bli farligt att arbetet blir försenat och att schemaläggning därför inte kan vara möjlig att göra.

Företaget gör en annan tolkning av avtalet och menar att kravet på ”fara i dröjsmål” endast gäller rätten att kräva att arbetstagaren utför arbete under beredskapen. Det behöver alltså inte vara risk för fara för att få beordra en arbetstagare att ha beredskapstjänstgöring. Eftersom arbetsdomstolen höll med företaget om detta kan företaget från och med nu schemalägga beredskapstjänstgöring på deras arbetsplatser.

Arbetsdomstolens tolkningar och ett referat av domen hittar du i JP Arbetsrättsnet. Vill du ta del av denna typ av material kan du ansöka om ett kostnadsfritt testkonto här

Publicerad 16 maj 2016

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023