EU-kommisionen backar i frågan om ideella organisationers moms

På sistone har det debatterats flitigt kring det faktum att ideella organisationer skulle tvingas betala moms på sin försäljning. Förslaget har fått massiv kritik av de ideella organisationer som berörts och under förra veckan backade EU-kommissionen i frågan. Det kan dock inte uteslutas att organisationerna i framtiden kan behöva erlägga moms på försäljningen. Följ utvecklingen i den här och andra aktuella momsfrågor med hjälp av JP Momsnet.

Är du ännu inte användare av JP Momsnet? Läs mer om tjänsten här

Publicerad 4 mar 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021