EU-domstolen utvidgar begreppet ”från skatteplikt undantagna försäkringstransaktioner”

EU-domstolen har genom en dom från den 16 juli utvidgat tillämpningsområdet för från skatteplikt undantagna försäkringstransaktioner, vilket innebär att även garantier som skyddar mot risken för ekonomisk skada omfattas av begreppet. Våra experter Ulrika Grefberg och Sara Andersson från Svalner Skatt & Transaktion kommenterar domen i JP Momsnet. Vill du ta del av analysen? Testa JP Momsnet kostnadsfritt. 

Publicerad 4 sep 2015

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom skatterätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Tjänster

  • JP Momsnet

    Tjänsten för dig som arbetar med mervärdesskatt inom offentlig eller privat sektor.
  • JP RättsfallsnetPunktskatt

    Tjänsten ger dig en komplett domsbevakning på områdena punktskatt, avgifter och tull.
  • Lagkommentar till skatteförfarandelagen

    Lagkommentaren till skatteförfarandelagen är skriven av Nils-Bertil Morgell och Ylva Larsson. Kommentaren beskriver det aktuella rättsläget och behandlar frågor som är relevanta för den praktiserande juristen.

Nyheter

Eleonor Kristoffersson har skrivit en ny lagkommentar till nya mervärdesskattelagen, som nu finns publicerad i JP Juridiskt bibliotek. Läs vår intervju med henne!

28 jun 2023

HFD ger vägledning i frågan om bevissäkring är tillämpliga på handlingar som är lagrade i en molntjänst.

14 jun 2021

Roger Persson Österman kommenterar avgörandet som är intressant på många punkter. 

11 jun 2021