Logga in

Glömt ditt lösenord?

DO och Arbetsmiljöverket tecknar samverkansöverenskommelse

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och Diskrimineringsombudsmannen (DO) Lars Arrhenius har tecknat en ny samverkansöverenskommelse mellan myndigheterna. Överenskommelsen innebär ett fördjupat samarbete som syftar till att verka för en ökad efterlevnad av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen så att den enskilde arbetstagaren varken riskerar en ohälsosam arbetsmiljö eller att utsättas för diskriminering.

arbetsliv_Ny_samverkansoverenskommelse_16x9.jpg

DO och Arbetsmiljöverket har sedan 2015 haft en dialog kring hur myndigheternas respektive lagstiftningar ska genomföras i praktiken. Under de år som gått har samverkan mellan myndigheterna utvecklats till att omfatta främjande verksamhet men har också samtidigt fördjupats inom de gemensamma regeringsuppdrag som myndigheterna har haft. Nu tar myndigheterna nästa steg för att utveckla samarbetet genom att teckna en ny samverkansöverenskommelse.

I det nya avtalet ingår utöver det tidigare samarbetet att också vid behov och intresse kunna ta del av den andra myndighetens aktiviteter som inspektioner och tillsyn, och att delge varandra information om planerade tillsynsaktiviteter. Syftet med samverkan är att tydliggöra vilka krav som ställs på arbetsgivare vad gäller arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.

– Vi vet att det är efterfrågat från arbetsgivare att det ska bli tydligare vad lagstiftaren efterfrågar, men det är också viktigt att det tydligt framgår vad syftet med respektive lagstiftning är, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Publicerad 26 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy