DO och Arbetsmiljöverket tecknar samverkansöverenskommelse

Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem och Diskrimineringsombudsmannen (DO) Lars Arrhenius har tecknat en ny samverkansöverenskommelse mellan myndigheterna. Överenskommelsen innebär ett fördjupat samarbete som syftar till att verka för en ökad efterlevnad av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen så att den enskilde arbetstagaren varken riskerar en ohälsosam arbetsmiljö eller att utsättas för diskriminering.

arbetsliv_Ny_samverkansoverenskommelse_16x9.jpg

DO och Arbetsmiljöverket har sedan 2015 haft en dialog kring hur myndigheternas respektive lagstiftningar ska genomföras i praktiken. Under de år som gått har samverkan mellan myndigheterna utvecklats till att omfatta främjande verksamhet men har också samtidigt fördjupats inom de gemensamma regeringsuppdrag som myndigheterna har haft. Nu tar myndigheterna nästa steg för att utveckla samarbetet genom att teckna en ny samverkansöverenskommelse.

I det nya avtalet ingår utöver det tidigare samarbetet att också vid behov och intresse kunna ta del av den andra myndighetens aktiviteter som inspektioner och tillsyn, och att delge varandra information om planerade tillsynsaktiviteter. Syftet med samverkan är att tydliggöra vilka krav som ställs på arbetsgivare vad gäller arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen och det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt arbetsmiljölagen.

– Vi vet att det är efterfrågat från arbetsgivare att det ska bli tydligare vad lagstiftaren efterfrågar, men det är också viktigt att det tydligt framgår vad syftet med respektive lagstiftning är, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius.

Publicerad 26 apr 2021

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt:

Se vår integritetspolicy

Upptäck mer

Kurser

Tjänster

  • JP Arbetsmiljönet

    Informationstjänsten för dig som är arbetsmiljöansvarig, skyddsombud eller har en samordnande roll.
  • JP Arbetsrättsnet

    Informationstjänsten för dig som har personalansvar eller jobbar på en personal- och HR-avdelning.
  • JP LaglistaArbetsmiljö

    Bevaka lagar som berör arbetsmiljöfrågor med en enkel och användarvänlig laglista. Och få personligt stöd av våra jurister.

Nyheter

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila.

14 sep 2023

Regelverket för etableringsersättningen, etableringstillägget och bostadsersättningen ses därför över.

28 aug 2023

Förvaltningsrätten finner att Bolt varken är att betrakta som arbetsgivare eller inhyrare och att bolaget därför inte har något arbetsmiljöansvar för kurirerna.

1 sep 2023